Bedriftshåndboken

Bedriftshåndboken for arkitekter er medlemmenes elektroniske oppslagsverk med nødvendig informasjon for å drive et forsvarlig arkitektkontor.

For å hjelpe våre medlemmer i arbeidsgiverrollen har Arkitektbedriftene i Norge i denne samlet informasjon, veiledere og maler til bruk i håndtering av personalsaker. 

I Bedriftshåndboken for arkitekter finnes også et komplett internkontrollsystem som alle bedrifter med ansatte er forpliktet til å ha i henhold til Internkontrollforskriften.

Bedriftshåndboken inneholder også flere forslag til avtaler og oppdragsbekreftelser til bruk i oppdrag. 

Informasjonen i Bedriftshåndboken for arkitekter oppdateres jevnlig, og innholdet ligger i alltid i siste utgave på medlemssidene.
 
Kapittel 0 Organisasjon og administrasjon
Kapittel 1 Plan og økonomi 
Kapittel 2 For arbeidsgiver
Kapittel 5 Oppdragsrettet materiale
Kapittel 7 Arkitektkontorets internkontrollsystem