2022

2022 markerte et tidsskifte i Arkitektbedriftene. Etter 12 år som administrerende direktør i Arkitektbedriftene valgte Egil Skavang å gå av.

Skavang har lagt ned en imponerende innsats for å styrke medlemmenes rammebetingelser for fremtiden og har jobbet tett med arkitektnæringen i hele landet for å profesjonalisere medlemsmassen i tråd med hva markedet krever og forventer. Samtidig har han løftet administrasjonen og synliggjort organisasjonen både i media og på den nasjonale og internasjonale arena som en næringspolitisk forening med stor påvirkning og gjennomslagskraft.

Ny administrerende direktør er Steinar Skjerdingstad. Han kommer fra rollen som salgsdirektør i Selvaag Prosjekt.

Du kan lese hele årsmeldingen her.