2021

2021 ble igjen et annerledes år for hele landet. Arkitektbransjen og byggenæringen var intet unntak. Det var behov for å allokere ressurser for å bistå medlemmer med covid-19 relaterte utfordringer.

Det ble utarbeidet bransjetermometer hver 2. mnd. for å kartlegge situasjonen hos medlemmene. Løpende informasjon om dette og om relevante regler og endringer som kom fra offentlige myndigheter og som spesielt berørte arkitektbransjen, ble lagt ut på foreningens hjemmeside. Generelt var det stort fokus på påvirkningsarbeid overfor myndighetene gjennom hele året.

Ved utgangen av 2021 hadde foreningen 564 medlemsbedrifter. 29 av disse var aspirantmedlemmer. 77 medlemsbedrifter var tilsluttet Arkitektbedriftenes tariffavtaler.

Medlemsbedriftene våre talte totalt 5 628 ansatte, hvorav 4 429 var arkitekter.

Les hele årsrapporten her.