Om oss

Finn Arkitekt

Alle våre medlemsbedrifter er søkbare. Se bilder, les referanseprosjekter, erfaringsområder og finn kontaktinformasjon her.

Les mer

Om oss

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter. Vi leverer verktøy og jobber med rammevilkår. På vegne av våre medlemsbedrifter skal vi være en tydelig, engasjert og troverdig stemme i byggenæringen og i det offentlige ordskiftet. Faglig sterke og lønnsomme medlemsbedrifter bidrar til en arkitektbransje som leverer kvalitet, verdi og innovasjon til beste for byggherre, bruker og samfunn.

Les mer

Vår strategi

Arkitektbedriftene hovedmål i perioden 2024-2026 er profesjonelle, lønnsomme og faglig sterke medlemsbedrifter.

Les mer

Vedtekter

Arkitektbedriftene i Norge er bedriftsorganisasjonen for arkitektbedrifter. Under finner du vedtektene som også forteller om hvilke krav det settes til bedriftene for medlemskap. Arkitektbedriftene er åpen for alle arkitekt-, interiør- og landskapsarkitektbedrifter så sant de fyller vilkårene.

Les mer

Logoer og pressemateriell

Her kan du laste ned vår logo eller andre bilder i det designet som passer ditt formål.

Les mer

Ekspertutvalg

Ekspertutvalgene er vår viktigste faglige ressurs. Utvalgene er knytter til sentrale tema for faget og forestår utredningsarbeide og innspill til foreningens strategi og handlingsplan. Arkitektbedriftene i Norges hovedstyre har oppnevnt flere utvalg som arbeider innenfor hvert sitt felt til beste for medlemsbedriftene. Utvalgene er oftest saksrettede og legges ned eller endres etter behov.

Les mer