Maria Gudvangen Skavhaug

Forsikringsansvarlig Send e-post | Telefon: 22931503
Maria er daglig leder i Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS, og innehar en mastergrad innen Health Economics fra Universitetet i Oslo.

Maria har kontroll på økonomien i Forsikringsservice og hun jobber med rådgiving innen forsikring og sørger for at våre forsikringskunder får best mulig vilkår, god service og tett oppfølging.

Andre i administrasjonen

Les mer

Steinar Skjerdingstad Administrerende direktør

Les mer

Anette Søby Bakker Juridisk sjefsrådgiver

Les mer

Geir Lindhjem Kommunikasjonssjef

Les mer

Ingela Nylén Kontorleder

Les mer

Janeche Bull Borander Utviklingssjef

Les mer

Christian Hofmeier Rådgiver for kvalitetssikring og digitalisering

Les mer

Kjetil Ormestad Eid IT-ansvarlig

Les mer

Vibeke Andresen Regnskapsansvarlig/Controller

Les mer

Birgitte Rubæk Support

Les mer

Espen Zaal Utvikler