Konjunkturundersøkelsen første halvår - Lys i tunnelen

Det er ennå store utfordringer for arkitektbransjen.

- Det er, om enn små, tegn som forhåpentligvis tyder på at vi har nådd bunnen og at vi kan se «lys i tunnelen.

Arkitektbedriftene gjennomfører konjunkturundersøkelsen to ganger årlig (vår og høst), og måler markedssituasjonen blant arkitektbedriftene i Norge. Målsettingen med konjunkturanalysen er å kartlegge overliggende trender for utvikling i ordresituasjon, sysselsetting og omsetning for arkitektbedriftene, både historisk og frem i tid.


Steinar_vår24_3farge - AiN-indeksen er fremdeles svært negativ, men den har gått opp fra forrige måling. Arkitektene opplever fortsatt markedet som svært krevende, men det har vært en bedring fra bunnpunktet i 2. halvår 2023 – noe som kan tyde på at bedriftene ser lysere på fremtiden, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Steinar Skjerdingstad.

- Utviklingen de siste seks månedene har vært negativ målt på ordrereserve, antall årsverk og omsetning. En «god» nyhet er at utviklingen for ordrereserve og omsetning ikke har falt ytterligere, men er på tilnærmet på samme nivå som ved forrige måling, sier han videre.

 

 

Utfordrende jobbmarked

Antall årsverk i arkitektbransjen har falt betraktelig siden forrige konjunkturundersøkelse. Mange kontorer har måttet nedbemanne
- I tillegg har vi naturlig avgang og få nyutdanna som har fått jobb.  Varig nedbygging av kompetanse og kapasitet i arkitektselskapene bekymrer oss, sier Skjerdingstad.

Omsetningssvikt stagnert

De fleste av arkitektbedriftene venter en uendret omsetningsutvikling de neste seks månedene. Videre er andelen som venter lavere omsetning, lavere enn ved forrige måling. Heldigvis gir fremtidsutsiktene et lysere bilde når det gjelder utviklingen i ordrereservene lenger frem i tid.

Arkitektbedriftene presenterte årets første konjunkturundersøkelse på et frokostwebinar 8. mai.Dette kan du se her. (grunnet tekniske problemer starter ikke lyden før etter 5 min inn i møtet)

Her kan du se presentasjonen fra webinaret.

Les også sak i Arkitektur, 

– Har nådd bunnen

, og i Byggeindustrien  (krever innlogging)

 

Relaterte saker


Mest leste saker