Fortsetter med SAMMEN2030

SAMMEN2030 var et tidsbegrenset prosjekt som skulle avsluttes i 2023. Nå er det bestemt at det skal fortsette i to år til.

– BAE-rådet har fått tilbakemeldinger om at SAMMEN2030 har vært en viktig arena for toppledere i hele verdikjeden. Derfor har vi gjennom vinteren sondert med flere virksomheter, om det er interesse for å fortsette. Svaret har vært et entydig ja, og vi har derfor besluttet å fortsette i to år til, sier ny leder for styringsgruppen, Steinar Skjerdingstad (adminitrerende direktør i Arkitektbedriftene)

Les mer på Byggeindustrien.

Relaterte saker


Mest leste saker