BIM undersøkelse 2024

Påminnelse om å fullføre årets BIM-undersøkelse

Den 27. mai sendte vi ut årets BIM-undersøkelse i samarbeid med Prognosesenteret.
Vi vil takke alle som allerede har svart.

Vi har imidlertid lagt merke til at mange har påbegynt undersøkelsen uten å fullføre den. Det er fortsatt mulig å fullføre allerede påbegynte svarskjemaer uten å måtte begynne på nytt. Vi tolker dette som et tegn på at antallet spørsmål er i overkant høyt, og vi vil derfor redusere antall spørsmål i fremtidige undersøkelser.

En siste påminnelse vil bli sendt til alle som ikke har svart enda på mandag, og undersøkelsen vil være åpen frem til og med fredag 21. juni. Lenken er unik og leder dere til deres personlige svarskjema, også påbegynte. 

For å få et så bredt bilde som mulig er det viktig at så mange som mulig deltar i undersøkelsen, ikke bare BIM-eksperter. For spørsmål dere ikke kan eller ønsker å svare på, er det i de fleste tilfeller mulig å svare vet ikke eller ikke relevant.
Resultatene fra undersøkelsen er svært nyttige for vårt arbeid og brukes i tillegg av flere medlemsbedrifter til å sammenligne seg med andre aktører i bransjen.

 

Relaterte saker


Mest leste saker