Våre medlemmer


Hver dag hentes 10 tilfeldige bilder som vises i bildekarusellen.
For å søke blant våre medlemmer, og se flere bilder: Finn arkitekt

Aktuelle saker

Enda bedre Planinnsyn

30.06.2016 Plan- og bygningsetatens digitaltjeneste Planinnsyn har blitt kraftig oppgradert. "Nå blir det enklere å orientere seg blant Oslos 6000 gjeldende reguleringsplaner," sier prosjektleder Kari Befring Bjørnstad. Planinnsyn er en karttjeneste hvor du kan se planer, byggesaker og eiendomsinformasjon. Tjenesten kan brukes av alle, men flesteparten er profesjonelle brukere.


Regjeringskvartalet må bli et forbildeprosjekt

Regjeringskvartalet må bli et forbildeprosjekt

29.06.2016 NAL og Arkitektbedriftene har nå gjennomgått Statsbyggs kvalifikasjonsgrunnlag for plan- og designkonkurransen om nytt regjeringskvartal. Vi mener at den valgte konkurranseform og de stramme premissene som er lagt ikke sikrer tilstrekkelig arkitekturkvalitet og bredde for statens største og viktigste byggeprosjekt de kommende tiår.


Kurs i prosjekteringsledelse på NTNU

Kurs i prosjekteringsledelse på NTNU

29.06.2016 For tredje året kjører NTNU igang kurs (7,5 poeng) i prosjekteringsledelse. Arkitektbedriftene har bidratt i utformingen av kurset, og oppfordrer flest mulig av våre medlemmer til å sende ansatte på kurs. Ifjor var det 45 søkere til 25 plasser. Kurset gir en introduksjon til fagområdet med hensyn til aktualitet, utfordringer og viktighet i forhold til verdiskaping både for bransjen og for samfunnet. Deltakerne vil bli utfordret til å dele sine praktiske erfaringer med mål om å utvikle og forbedre deres tilnærming til faget. Søknadsfrist er 10. august.


Får vi de byggene vi behøver og fortjener?

Får vi de byggene vi behøver og fortjener?

29.06.2016 Det er sammenheng mellom hvordan vi utformer våre bygg og eiendommer og hvilke verdier den virksomheten som eier og/eller bruker disse arealene frembringer. FoU-prosjektet OSCAR har som mål å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy for utformingen av bygg som bidrar til god verdiskaping for eiere og brukere gjennom bygningenes livsløp. Spørreundersøkelsen, som er et ledd i å nå prosjektets mål, tar ca. 10 min å fylle ut. Hovedfokus for undersøkelsen er hvordan verdi for eier og bruker ivaretas gjennom prosjektet, fra tidligfase til driftsfasen.


Arkitektur skaper merverdi

Arkitektur skaper merverdi

27.06.2016 Arkitektbedriftenes arrangerte torsdag felles utvalgsmøte med workshop over temaet «Arkitektur skaper verdi». Erfaringen er at temaet engasjerer vår medlemmer. Innspillene skal nå sammenfattes og føre til et prosjekt om merverdi.


Har du et budskap til internasjonal presse?

Har du et budskap til internasjonal presse?

21.06.2016 I anledning Oslo Arkitekturtriennale kommer internasjonale journalister til byen. Arkitektbedriftene (med flere) vil arrangere pitching og speed-date mellom omtrent 15 medlemskontor og fremmøtt presse lørdag 10. september. Har du noe konkret å vise frem og ønske om promotering mot utlandet - si fra nå!


Se artikkelarkiv