Aktuelle saker

God jul fra Arkitektbedriftene!

God jul fra Arkitektbedriftene!

19.12.2014 Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul! I år gir vi bort en julegave til Amnesty. Se hvordan du kan gjøre det samme her:

Les mer

Nye prosessbeskrivelser av BIM-ytelser for ARK

Nye prosessbeskrivelser av BIM-ytelser for ARK

19.12.2014 Arkitektbedriftenes BIM-utvalg har utarbeidet beskrivelser av BIM-ytelser for arkitekt og rådgiver for fasene skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt. Beskrivelsene og prosesskartene er hørt i buildingSMARTs tverrfaglige brukerforum.

Les mer

Regjeringen foreslår økt mulighet til å jobbe

Regjeringen foreslår økt mulighet til å jobbe

16.12.2014 Regjeringen foreslo fredag en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. De mest aktuelle for arkitektbransjen er periodevis økt adang til overtid og økt aldersgrense.

Les mer

NTNU etterspør arkitektkontor

NTNU etterspør arkitektkontor

11.12.2014 NTNU tilbyr også arkitektkontor å opprette studentoppgaver i sin portal "Bridge". Slik kan kontor komme i kontakt med gode studenter og få oppgaver utført. På vegne av våre medlemmer har Arkitektbedriftene rettet en generell henvendelse til NTNU om hvordan arkitektkontor best kan profilere seg overfor studentene. NTNU Bridge svarer:

Les mer

Filmene fra X-trem oppussing av byggeprosessen

Filmene fra X-trem oppussing av byggeprosessen

Hva er X-trem oppussing av byggeprosessen? Arkitektbedriftene har arrangert to konferanser om temaet. Her er info og filmer.

Les mer

Sniktitt på nye MAKS10

Sniktitt på nye MAKS10

Kvalitetssystemet MAKS10 kommer i ny versjon denne våren. Nye MAKS10 vil ha sterkt forbedret ytelse og stabilitet.

Les mer

Nytt kveldskurs for nye arkitekter

Nytt kveldskurs for nye arkitekter

Arkitektbedriftene tilbyr ferske arkitekter en introduksjon til den profesjonelle hverdagen. Over åtte uformelle og gratis kurskvelder vil Arkitektbedriftenes ansatte dele sin kompetanse om praksis i bransjen med nye arkitekter.

Les mer

Tidligere publiserte saker

Vi mener

Egil Skavang_foto-Trine_Hisdal_Tinagent

Ny kvalifikasjonsordning formes nå

Fra "vår side" i siste nummer av Arkitektnytt (utgis av NAL).

ESA har krevet av Norge at lokal godkjenning opphører og at sentral godkjenning kun skal være frivillig. Vår mulighet er å lage en sentral godkjenningsordning som er så god at både kommuner og bransjene bruker den.

På bestilling fra regjeringen utarbeidet en samlet byggenæring forslag til ny sentral godkjenningsordning i et massivt hurtigtogsarbeid før ferien. For arkitektene har det blant annet vært viktig at forslaget har krav til formell fagutdanning i alle tiltaksklasser.

Forslaget er sendt på høring til våre medlemmer, og allerede har vi fått gode tilbakemeldinger. Ny ordning skal være på plass innen nyttår og Arkitektbedriftene må følge dette tett. Les forslaget og gi oss innspill!

Vi er avhengig av en sentral godkjenningsordning som sikrer våre fag og som fungerer i praksis!

Arkitektur blant våre medlemmer