Bildene er lastet opp av våre medlemsbedrifter. Se flere bilder, les om prosjekter og finn kontaktinformasjon på medlemsprofilene. Hver dag hentes 10 tilfeldige bilder som vises på forsiden.

For å søke blant våre medlemmer, og se flere bilder: Finn arkitekt

Aktuelle saker

Anbefaler kurs i TEK10

Anbefaler kurs i TEK10

Byggesak Norge AS tilbyr heldags fagkurs i byggteknisk forskrift. Arkitektbedriftene anbefaler våre medlemmer å benytte anledningen i Trondheim 16. september, på Gardermoen 6. oktober og i Kristiansand 7. oktober. Se mer om kurs og direkte påmelding:

Les mer

Overveldende god respons på nybegynnerkurs

Overveldende god respons på nybegynnerkurs

Arkitektbedriftene arrangerte i våres åtte kurskvelder med uformell samtale mellom nye og erfarne arkitekter. Temaene var blant annet hvordan prosjekter blir til, hvordan kontorene får kunder, kvalitetssystem, og hvordan kontorene blir drevet. To tredjedeler av deltagerne har svart, og de har alle gitt svært gode tilbakemeldinger. Prosjektleder Ketil Moe jobber nå med hvordan kurset kan videreføres.

Les mer

Advarte Stortinget mot forenklingen av byggesaksreglene

Advarte Stortinget mot forenklingen av byggesaksreglene

Arkitektbedriftenes Egil Skavang er blant de intervjuede i Fædrelandsvennen om lokale konflikter som følge av forenkling av byggesaksreglene, 26. august.

Les mer

Arkitektbedriftene beklager fjerning av forhandlingsforbudet

Arkitektbedriftene beklager fjerning av forhandlingsforbudet

«Dersom regjeringen gjennomfører dette får vi totalt forskjellige regler over og under EØS-terskelverdi. Det kan ikke kalles noen forenkling», sier adm. dir. i Arkitektbedriftene i Norge, Egil Skavang.

Les mer

Regjeringen bør gå lenger i å styrke håndhevelsen av offentlige anskaffelser

Regjeringen bør gå lenger i å styrke håndhevelsen av offentlige anskaffelser

26.08.2015 Arkitektbedriftene i Norge støtter regjeringens forslag om styrking og effektivisering av håndhevelsen av regelverket om offentlige anskaffelser, men mener regjeringen burde gå enda lenger i å kontrollere offentlig innkjøpspraksis. 14. august var høringsfristen på forslagene til endringer i reglene om håndhevelse av regelverket om offentlige anskaffelser.

Les mer

Nye MAKS10: Gammel versjon av MAKS fases ut

Nye MAKS10: Gammel versjon av MAKS fases ut

24.08.2015 Som de fleste vet, så fortsetter vi utviklingen av MAKS på www.maks10.no. Mange av våre MAKS-brukere har gamle kvalitetsplaner liggende i den gamle MAKS-løsningen. Gjelder det deg?

Les mer

Invitér departementsansatte til ditt kontor!

Invitér departementsansatte til ditt kontor!

24.08.2015 - Vi ønsker tettere kontakt med næringslivet. Vi vil ha gode innspill til arbeidet vi gjør, derfor ber vi nå om at bedrifter og organisasjoner fra hele landet inviterer oss på besøk, sier næringsminister Monica Mæland. Arkitektbedriftene oppfordrer medlemskontor til å invitere, og bistår gjerne. Arkitektbedriftene har allerede invitert til besøk hos to medlemskontor på Lillestrøm.

Les mer

Tidligere publiserte saker