Aktuelle saker

bg200

X-trem oppussing av byggeprosessen 2.0.

Arkitektbedriftene i Norge, Bygg21 og Prosjekt Norge arrangerer heldagskonferanse om oppussing av byggeprosessen. Stikkord er muliggjørende teknologier, mer hensiktsmessige prosesser, tillit og samspill.

Les mer

digital-camera earthtimes.org

Kom med bilder!

Har du som medlem av Arkitektbedriftene i Norge, lyst til å presentere dine beste prosjekter i ACEs bildedatabase? ACE (Architects Counsil of Europe) er vår europeiske paraplyorganisasjon. Bildene vil bli brukt til å illustrere kommunikasjonsarbeid og publikasjoner fra ACE.

Les mer

Green-House-1024x1024 fotorealdealwithneil

Får støtte til grønt nettverk i Polen

Norske og polske arkitekter og andre aktører innen miljøvennlig byggeri har fått støtte fra Innovasjon Norge til forprosjekt og bedriftsnettverk for et grønt bedriftsnettverk. Arkitektbedriftene er initiativtager for prosjektet.

Les mer

TU energi (2)

Arkitektbedriftene vil beholde ikke-anskaffelsesfaglige hensyn

Forenklingsutvalget har foreslått å fjerne en rekke såkalt ikke-anskaffelsesfaglige hensyn ved offentlige innkjøp under 500.000 kr. Arkitektbedriftene støtter klimastiftelsen Zero som i går gikk ut i Teknisk Ukeblad mot forslaget.

Les mer

Foto Kim Skaara

Endringer i byggesaksforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartemenet foreslår omfattende endringer i byggesaksforkskriften SAK10. Endringsforslagene virker inn på flere av arkitektenes arbeidsområder og NAL og AiN har derfor denne gangen samarbeidet om en felles høringsuttalelse.

Les mer

Lene_Espersen

Tidligere utenriksminister blir ny leder av Danske Ark

Tidligere utenriksminister og konservativ partileder Lene Espersen blir ny direktør i vår søsterorganisasjon Danske Ark. Espersen skal lede de danske arkitektbedriftenes ambisiøse plan om vekst, synlighet og politisk gjennomslagskraft.

Les mer

forskningsrådet

Etterlysning: SkatteFUNN

Vi har hørt om at to fremstående arkitektkontor skal ha fått skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling gjennom Forskningsrådets SkatteFUNN-ordning. Vi tror ordningen er lite kjent for arkitektkontor, og vil gjerne ha eksempler på at arkitektkontor har lykkes med å få skattefradrag, slik at vi kan spre kunnskapen til flere. Regjeringen har nå utvidet rammene for SkatteFUNN.

Les mer

tromsø

Medlemsmøte i Tromsø 20. november

Arkitektbedriftene inviterer arkitektkontor i Troms til medlemsmøte. Administrerende direktør Egil Skavang vil gjerne komme tettere i dialog med lokale arkitektkontor, både medlemmer og ikke-medlemmer - hvordan er markedet, hva trenger dere, hva synes dere om oss? Møtet holdes hos Amundsen arkitekter kl 0830-11, og så inviterer vi møtedeltagerne med ut på lunsj i nærheten etterpå. Meld deg på! Arkitektbedriftene arrangerer også energiforståelseskurs i Tromsø fra kl 12.

Les mer

Tidligere publiserte saker

Vi mener

Egil Skavang_foto-Trine_Hisdal_Tinagent

Ny kvalifikasjonsordning formes nå

Fra "vår side" i siste nummer av Arkitektnytt (utgis av NAL).

ESA har krevet av Norge at lokal godkjenning opphører og at sentral godkjenning kun skal være frivillig. Vår mulighet er å lage en sentral godkjenningsordning som er så god at både kommuner og bransjene bruker den.

På bestilling fra regjeringen utarbeidet en samlet byggenæring forslag til ny sentral godkjenningsordning i et massivt hurtigtogsarbeid før ferien. For arkitektene har det blant annet vært viktig at forslaget har krav til formell fagutdanning i alle tiltaksklasser.

Forslaget er sendt på høring til våre medlemmer, og allerede har vi fått gode tilbakemeldinger. Ny ordning skal være på plass innen nyttår og Arkitektbedriftene må følge dette tett. Les forslaget og gi oss innspill!

Vi er avhengig av en sentral godkjenningsordning som sikrer våre fag og som fungerer i praksis!