Bildene er lastet opp av våre medlemsbedrifter. Se flere bilder, les om prosjekter og finn kontaktinformasjon på medlemsprofilene. Hver dag hentes 10 tilfeldige bilder som vises på forsiden.

For å søke blant våre medlemmer, og se flere bilder: Finn arkitekt

Aktuelle saker

Kurs i prosjekteringsledelse

Kurs i prosjekteringsledelse

Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn for rollen som prosjekteringsleder og å oppfordre arkitekter spesielt til å ta denne rollen. Kurset er utviklet i samarbeid mellom Arkitektbedriftene, RIF og NAL, og går over tre samlinger. Påmelding til NTNU: 20. august.

Les mer

Byggsøk + MAKS

Byggsøk + MAKS

01.07.2015 MAKS har i dag 1.juli, fått på plass ny kobling til Byggsøk. Dersom du har koblet din kvalitetsplan til en søknad i Byggsøk, vil linkene i kvalitetsplanen føre deg rett inn i søknaden.

Les mer

Endringer i arbeidsmiljøloven og permitteringsregler 1. juli

Endringer i arbeidsmiljøloven og permitteringsregler 1. juli

26.06.2015 Stortinget har vedtatt endringer i Arbeidsmiljøloven, som trer i kraft 1. juli. De viktigste endringene for arkitektkontor er utvidet adgang til midlertidig ansettelse, ny gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid og nye overtidsregler og nye aldersgrenser for opphør av oppsigelsesvern. I tillegg endres reglene for permittering tilbake til kortere lønnspliktperiode og lenger dagpengeperiode.

Les mer

Forenklinger i anskaffelser nå

Forenklinger i anskaffelser nå

25.06.2015 Regjeringen setter iverk noen forenklinger innen anskaffelser fra 1. juli. De viktigste gjelder anskaffelser under 100.000 kr, regler om lukking av tilbud, krav til HMS-erklæring, og økt grense for å kreve skatteattest.

Les mer

Høringssvar om offentlige anskaffelser

Høringssvar om offentlige anskaffelser

19.06.2015 Arkitektbedriftene har på vegne av sine medlemmer levert svar til Næringsdepartementet på høringen om endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser.

Les mer

MAKS10 Workshop i Oslo (praktisk bruk av MAKS10)

MAKS10 Workshop: kurset er fulltegnet

Kvalitetssystemet MAKS er blitt relansert på ny teknisk plattform. MAKS-brukere vil oppleve ny og forbedret funksjonalitet, samt flere muligheter enn tidligere. Dette er et praktisk 3-timers kurs hvor kursdeltakerne selv har med egen bærbar pc eller mac. Vi gjør en felles gjennomgang av MAKS og kursdeltakerne jobber i egne eller fiktive prosjekter på eget MAKS-abonnement. 8. september kl 1230.

Les mer

Tidligere publiserte saker