Mest besøkte sider

Aktuelle saker

PR og arkitekter

Valget av «PR-mannen» Patrick Tepfers som ny direktør for Norsk design- og arkitektursenter kan kanskje berge arkitektene ut av isolasjonen. Det arkitekter har å si er for viktig for kvalitet i bygg til at de bare skal si det til hverandre.

God sommer!

Arkitektbedriftene tar sommerferie etter en aktiv vår, og ønsker alle en riktig god sommer!

EVU-kurs i prosjekteringsledelse (samling 1)

Arkitektbedriftene er med når NTNU setter opp nytt kurs i prosjekteringsledelse. Kurset går over tre samlinger. Prosjekteringslederrollen blir ifølge byggenæringen selv viktigere fremover på grunn av økt kompleksitet i byggeprosesser.

Enklere og bedre å følge opp sykefravær

Fra 1. juli 2014 endres regelverket for å gjøre oppfølging av sykefravær enklere og bedre. Tidlig og tett oppfølging av sykmeldte er sentrale grep for å få kontroll på sykefravær. Noen ganger er det derimot åpenbart unødvendig med systematisk oppfølging, og da skal det heller ikke iverksettes.

Justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser, som trer i kraft fra 15. juni 2014.

Hvilke konsekvenser har forenklingene?

Forenklinger er forsommerens ord. Bransjen har blitt forespeilet endringer helt siden bygningsmeldingen ”Gode bygg for eit betre samfunn; ein fremtidsretta bygningspolitikk” kom i 2012. Endringene er nå vedtatt i Stortinget. Dette innebærer forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning. Hva er hovedendringene og hvilke konsekvenser har de?

Tidligere publiserte saker

Vi mener

Egil Skavang_foto-Trine_Hisdal_Tinagent

Powerhouse-prosjektet viser én måte å gå frem på. Et marked med denne modellen vil kreve at arkitektene blir flinkere til å samspille og til å utnytte all prosjektkunnskap fra start. Arkitektbedriftene vil arbeide for at kontrakter, veiledere og verktøy sikrer arkitektene betaling og gode arbeidsprosesser

Les mer

Arkitektur blant våre medlemmer