Våre medlemmer


Hver dag hentes 10 tilfeldige bilder som vises i bildekarusellen.
For å søke blant våre medlemmer, og se flere bilder: Finn arkitekt

Aktuelle saker

Husk å oppdatere lønningene!

5. desember 2016 Arkitektbedriftene lager hvert år lønnsstatistikk basert på de ansatte i medlemsbedriftene. Statistikken er viktig for bransjen. I fjor baserte vi statistikken på hele 2402 ansatte. Så langt i år er vi allerede oppe i 1488 personer, hvis lønn er oppdatert i år. I medlemsportalen skal kontorenes ledere oppdatere alle lønnsendringer fortløpende gjennom året. Bidra til fellesskapet ved å legge inn dine tall nå! (All info behandles selvfølgelig konfidensielt.)


Vi søker juridisk rådgiver

1. desember 2016 Vi ønsker å styrke vår juridiske kapasitet og søker en dyktig jurist med interesse for arbeidsrett og for å arbeide i området mellom jus, forretningsvirksomhet og bransjepolitikk. Det er ønskelig at du har kjennskap til sentrale arbeidsrettslige problemstillinger. Frist: 10. januar.


Materiell for kurs for nye arkitekter 2016

5. april 2016 Arkitektbedriftene avholder jevnlig gratis kurs for ferske arkitekter. Her publiserer vi kompendier fra kurskveldene 2016. Tema: Hvor kommer oppdragene fra, krav til tegninger, myndighetskrav, organisering av kontor, tverrfaglig samarbeid, faser, kontrakter, m.m.


Bred allianse for kompetansekrav

28. november 2016 Arkitekt- og rådgiverbransjen mener det er avgjørende for byggenæringen at kravene til faglig utdanning ikke svekkes. «De prosjekterendes organisasjoner mener at kvalifikasjonskravene må reflektere det betydelige ansvaret det er å prosjektere og oppføre bygg og anlegg. Samtidig som bedrifter som mistet lokal ansvarsrett ved nyttår skal kunne opprettholde ansvarsrett, er det avgjørende for en seriøs byggenæring at krav til fagutdanning opprettholdes for hvert fag i hver tiltaksklasse,» sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene Egil Skavang.


Forsterket samarbeid i Norden

22. november 2016 Arkitektbedriftene deltok 11. november i det første fellesmøtet for de nordiske arkitektorganisasjonene og -institusjonene. Ønsket er å samle de nordiske organisasjonene for å søke et mulig nordisk samarbeid, for eksempel innen anskaffelser, konkurranser, kvalifikasjonskrav, arkitekturpolitikk og utdannelse.


Nye satser i praksisordningen

22. november 2016 AiN har nå endret satsene for økonomisk støtte til praksisplasser. Støtten skal kompensere for at arkitekten som hjelper studenten ikke kan fakturere de timene på kunder. Satsene står nå i bedre forhold til praksisperiodens lengde. Vi oppfordrer medlemsbedriftene til å søke.


Se artikkelarkiv