Aktuelle saker

Egil_1_web

Godt fornøyd med Bygg21-strategien

Arkitektbedriftene er godt fornøyd med at strategien som ble overlevert Kommunal- og moderniseringsdepartementet av Bygg 21 mandag har hele bygg- og eiendomsnæringen i ryggen.

Les mer

Uforutsigbart

Økt fleksibilitet for bestiller - mindre forutsigbarhet for leverandør

Arkitektbedriftene har levert høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementets forslag til forenkling av det nasjonale anskaffelsesregelverket. Hovedinnvendingen er at leverandørene betaler prisen for forenkling og økt fleksibilitet for bestiller gjennom vesentlig svekket forutsigbarhet i anskaffelsesprosessen.

Les mer

tariffavtale

Tariffavtalene forlenget

Arkitektbedriftene har som arbeidsgiverforening tariffavtale med AFAG, Naturviterne og Parat. Partene har nå kommet til enighet om å forlenge eksisterende avtale uten endringer frem til 30. juni 2016. Avtalen regulerer arbeidsforhold, ordninger ved svangerskapspermisjon og slikt, men ikke lønn. Lønn fastsettes lokalt på hvert kontor. Omtrent 100 av våre omtrent 560 medlemsbedrifter har tilsluttet seg avtalen formelt, og mange flere sier at de følger avtalen uten å være formelt tilsluttet.

Les mer

asplan viak kontor

Filmene er ute fra frokostmøtet om kommunikasjon

Asplan Viaks gamle stall i Kongens gate 1 ble fylt til randen onsdag morgen. Fremtredende arkitektkontor og den nye DogA-sjefen fortalte hva de brenner mest for innen kommunikasjon og strategi. Filmer med innleggene kommer til uken.

Les mer

tromsø

Medlemsmøte i Tromsø 20. november

Arkitektbedriftene inviterer arkitektkontor i Troms til medlemsmøte. Administrerende direktør Egil Skavang vil gjerne komme tettere i dialog med lokale arkitektkontor, både medlemmer og ikke-medlemmer - hvordan er markedet, hva trenger dere, hva synes dere om oss? Møtet holdes hos Amundsen arkitekter kl 0830-11, og så inviterer vi møtedeltagerne med ut på lunsj i nærheten etterpå. Meld deg på! Arkitektbedriftene arrangerer også energiforståelseskurs i Tromsø fra kl 12.

Les mer

alle

Filmene er ute fra debattmøtet om boligkvalitet

Debattmøtet om boligkvalitet som Arkitektbedriftene arrangerte sammen med NAL og Forbrukerrådet på Litteraturhuset 2. oktober trakk fullt hus og 200 engasjerte mennesker fra arkitektkontor, forskningsmiljøer, studiesteder, kommuner, byggebransjen, og andre. "Interessen har vært formidabel, og vi ser frem til å fortsette samtaler og samarbeid for økt boligkvalitet," sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene. Presentasjonene er nå lagt ut her.

Les mer

BIMillustrasjon

Høringsvar om BIM

Arkitektbedriftenes ekspertutvalg for BIM har idag levert høringsvar til Standard Norge om navngivning og egenskaper av BIM-objekter m.m.

Les mer

Tidligere publiserte saker

Vi mener

Egil Skavang_foto-Trine_Hisdal_Tinagent

Ny kvalifikasjonsordning formes nå

Fra "vår side" i siste nummer av Arkitektnytt (utgis av NAL).

ESA har krevet av Norge at lokal godkjenning opphører og at sentral godkjenning kun skal være frivillig. Vår mulighet er å lage en sentral godkjenningsordning som er så god at både kommuner og bransjene bruker den.

På bestilling fra regjeringen utarbeidet en samlet byggenæring forslag til ny sentral godkjenningsordning i et massivt hurtigtogsarbeid før ferien. For arkitektene har det blant annet vært viktig at forslaget har krav til formell fagutdanning i alle tiltaksklasser.

Forslaget er sendt på høring til våre medlemmer, og allerede har vi fått gode tilbakemeldinger. Ny ordning skal være på plass innen nyttår og Arkitektbedriftene må følge dette tett. Les forslaget og gi oss innspill!

Vi er avhengig av en sentral godkjenningsordning som sikrer våre fag og som fungerer i praksis!