Bildene er lastet opp av våre medlemsbedrifter. Se flere bilder, les om prosjekter og finn kontaktinformasjon på medlemsprofilene. Hver dag hentes 10 tilfeldige bilder som vises på forsiden.

For å søke blant våre medlemmer, og se flere bilder: Finn arkitekt

Aktuelle saker

Sommerstengt 6.-27. juli

Sommerstengt 6.-27. juli

06.07.2015 Arkitektbedriftenes administrasjon har sommerferie fra mandag 6. juli og frem til mandag 27. juli!

Les mer

Byggsøk + MAKS

Byggsøk + MAKS

01.07.2015 MAKS har i dag 1.juli, fått på plass ny kobling til Byggsøk. Dersom du har koblet din kvalitetsplan til en søknad i Byggsøk, vil linkene i kvalitetsplanen føre deg rett inn i søknaden.

Les mer

Endringer i arbeidsmiljøloven og permitteringsregler 1. juli

Endringer i arbeidsmiljøloven og permitteringsregler 1. juli

26.06.2015 Stortinget har vedtatt endringer i Arbeidsmiljøloven, som trer i kraft 1. juli. De viktigste endringene for arkitektkontor er utvidet adgang til midlertidig ansettelse, ny gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid og nye overtidsregler og nye aldersgrenser for opphør av oppsigelsesvern. I tillegg endres reglene for permittering tilbake til kortere lønnspliktperiode og lenger dagpengeperiode.

Les mer

Forenklinger i anskaffelser nå

Forenklinger i anskaffelser nå

25.06.2015 Regjeringen setter iverk noen forenklinger innen anskaffelser fra 1. juli. De viktigste gjelder anskaffelser under 100.000 kr, regler om lukking av tilbud, krav til HMS-erklæring, og økt grense for å kreve skatteattest.

Les mer

Arkitektbedriftenes studentpris til landskapsstudent

Arkitektbedriftenes studentpris til landskapsstudent

22.06.2015 Arkitektbedriftene står årlig bak en Profesjonaliseringspris til en utvalgt student ved Arkitekthøyskolen. I dag overrakte adm dir Egil Skavang diplom og prispenger til Gauthier Durey. Han har laget en masteroppgave om å håndtere flom i Rhônen.

Les mer

Høringssvar om offentlige anskaffelser

Høringssvar om offentlige anskaffelser

19.06.2015 Arkitektbedriftene har på vegne av sine medlemmer levert svar til Næringsdepartementet på høringen om endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser.

Les mer

MAKS10 Workshop i Oslo (praktisk bruk av MAKS10)

MAKS10 Workshop: kurset er fulltegnet

Kvalitetssystemet MAKS er blitt relansert på ny teknisk plattform. MAKS-brukere vil oppleve ny og forbedret funksjonalitet, samt flere muligheter enn tidligere. Dette er et praktisk 3-timers kurs hvor kursdeltakerne selv har med egen bærbar pc eller mac. Vi gjør en felles gjennomgang av MAKS og kursdeltakerne jobber i egne eller fiktive prosjekter på eget MAKS-abonnement. 8. september kl 1230.

Les mer

Næringskonferansen 2015

Næringskonferansen 2015

Filmene fra Arkitektbedriftenes næringskonferanse 3. juni 2015. Se viktige innkjøpere og rammeleggere for arkitektkontorers virksomhet holdt innlegg, og store arkitektkontor som a-lab, Element og Nordic svarer på utfordringene.

Les mer

Tidligere publiserte saker