Aktuelle saker

Arkitekter optimister frem mot sommeren

Arkitekter optimister frem mot sommeren

27.02.2015 Et nytt konjunkturbarometer fra bransjeforeningen Arkitektbedriftene viser at flere av lederne for landets arkitektkontor tror de vil ha en større ordrereserve om seks måneder enn de har nå. «Arkitektene er gjerne de første som merker både oppgang og nedgang i markedet, så dette regnes normalt som et viktig signal både i byggenæringen og hos andre,» sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang.

Les mer

DN omtaler nytt konjunkturbarometer

DN omtaler nytt konjunkturbarometer

27.02.2015 Dagens Næringsliv har i dag en sak om Arkitektbedriftenes nye konjunkturbarometer. Hele 261 av våre 569 medlemskontor bidro til undersøkelsen. Vi vil presentere undersøkelsen på frokostmøtet 5. mars (meld deg på her). På oppfordring fra medlemsbedrifter utenfor Oslo jobber vi nå med å få i stand streaming av møtet.

Les mer

Frokostmøte om arkitektrollen og kontorstrategi 5. mars

Frokostmøte om arkitektrollen og kontorstrategi 5. mars

10.12.2014 Lederne i Link (ny fung adm dir kommer), Ramstad og Asplan Viak forteller og diskuterer hvordan de jobber med ulike arkitektroller, og strategi for bedriften sin. Arkitektbedriftene presenterer også ny konjunkturrapport og lønnsstatistikk utført blant sine medlemmer. Meld deg på nå!

Les mer

Arkitektbransjen for dummies

Arkitektbransjen for dummies

Arkitektbedriftenes nye gratis kveldskurs for nye arkitekter startet på tirsdag. Første kveld ga en introduksjon til bransjen og arkitektroller. Materiellet med tall og fakta legges ut på våre nettsider. Første kvelden handlet om "Hva gjør arkitekter i Norge og hvordan jobber de? Organisering, eierformer, prosjektarbeid og din egen rolle." Kursene er utarbeidet av vår prosjektleder og tidligere president i NAL, Ketil Moe (bilde).

Les mer

NTNU satser på prosessdesign i et arkitekturperspektiv

NTNU satser på prosessdesign i et arkitekturperspektiv

NTNU utlyser nå 1,5 vitenskapelig stilling innen prosessdesign. BAE-programmet (Bygg, anlegg og eiendom) er et forskningsprogram for bedre prosesser som har sitt vertskap ved Fakultet for arkitektur og billedkunst. Her vil arkitekter være med å gjøre en stor forskjell som innspillere til innovasjon i prosesser som skal sikre designet og arkitekturen de beste kår og arkitektene den nødvendige gjennomslagskraft. F

Les mer

Vil du bidra i faglig utvikling?

Vil du bidra i faglig utvikling?

Arkitektbedriftene har en rekke ekspertutvalg, hurtigarbeidende komitéer og andre faglige grupper. Noen er stående utvalg, andre opprettes adhoc. Nå trenger vi særlig faglig bistand til behovskartlegging innen utdannelse, nytt ekspertutvalg innen SHA/HMS og standardarbeid. Vi trenger også et nytt medlem til utvalget for offentlige anskaffelser.

Les mer

Tidligere publiserte saker

Vi mener

Egil Skavang_foto-Trine_Hisdal_Tinagent

Det er nå det virkelige arbeidet starter!

Fra "vår side" i siste nummer av Arkitektnytt (utgis av NAL).

I 2014 har vi vært med å lage nasjonal strategi for FoU i byggenæringen (Bygg21), sette i gang nytt senter (Prosjekt Norge) hos NTNU, BI m.fl., og forberede for kartlegging av behovet for arkitekter i Norge.
Nå starter arbeidet med å forme fremtidens byggeprosesser og fremtidens arkitekttjenester.

Arkitektbedriftene har som mål gjennom begge disse satsingene å forsterke arkitektenes leveranser i byggeprosjektene og på denne måten forbedre Byggenæringens verdiskapning til samfunnet. Store ord og store oppgaver – men vi kan ikke gå for noe mindre!

Dette har vært ambisjonen i mye av Arkitektbedriftenes arbeider de siste tre årene, og nå er det skapt et mulighetsrom og en forventning – ikke minst hos myndighetene – om at Bygg21 og Prosjekt Norge kan få utviklingsskruen til å gjøre en solid omdreining! Vi mener arkitektene har mye å vinne på å engasjere seg i dette!

Arkitektbedriftene i Norge vil være involvert og vi vil trekke med de medlemsbedriftene som har engasjement og lyst til å ligge i kunnskapsfronten. Spenn på piggskoa og vær klar!

Egil Skavang