Vurderer du permitteringer?

Koronasituasjonen er en stor utfordring for mange, og det er en stor usikkerhet i bransjen vedrørende oppdragsmengden i tiden fremover. Dette fører til at det alt er, eller kan bli, et behov for permitteringer blant våre medlemmer.
* Oppdatert 07.04.20

Vi har derfor laget to nye maler for bruk ved permitteringer tilpasset Korona-situasjonen. Disse er tilpasset de midlertidige reglene som er vedtatt av Stortinget 19.03.2020.

Info 215-17K inneholder informasjon om fremgangsmåten ved permitteringer

Info 215-08K er mal for permitteringsvarsel  

Kongen i statsråd vedtok 20.03.2020 en lovendring i permitteringslønnsloven hvor arbeidsgiverperioden på 15 dager med full lønn midlertidig er redusert til kun to dager. Det betyr at etter varslingsperioden på 14 dager (eventuelt to dager i særlige tilfeller) må arbeidsgiver kun dekke full lønn til arbeidstakerne i to arbeidsdager ved 100 % permittering. 

Fra dag tre overtar staten ansvaret, og for å støtte arbeidstakerne har de også midlertidig fjernet karensperioden på tre dager som normalt kommer etter arbeidsgiverperioden der arbeidstaker verken fikk lønn eller dagpenger. Fra og med dag tre betaler altså staten full lønn til arbeidstakeren til og med dag 20. Deretter vil arbeidstakeren gå direkte over på dagpenger.
Det bør likevel bemerkes at utbetalingen av "full lønn" fra staten sin side er oppad begrenset til 6G (tilsv. kr. 599.148). 

Ansatte som i dag tjener over 6G vil derfor tape noe inntekt ved denne ordningen, og her vil ikke bedriften ha anledning til å dekke opp mellomlegget. 

Endringene i arbeidsgiverperioden får også virkning for iverksatte permitteringer, slik at arbeidsgivere som har utbetalt permitteringslønn i minst to dager ved ikrafttredelsen, slipper ytterligere lønnspliktdager.

For arbeidsgivere som allerede hadde permitterte ansatte ved starten av denne perioden, så har maksperioden med fritak for lønnsplikt blitt forlenget for alle som pr. 27. mars hadde 14 eller færre uke igjen. For de som ved denne datoen hadde 14 eller færre uker igjen av sin mulige permitteringstid har tiden blitt forlenget slik at de ansatte kan bli permitterte frem til 30. juni 2020. Begrensningen på 18 måneder i permitteringslønnsloven § 3 vil ikke gjelde for disse arbeidstakerne.

Se også informasjon fra Regjeringen.

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker