Nyheter fra din arbeidsgiverforening 07.08.18

re.form - arkitektur og design former fremtiden

Med mottoet «re.form ? Arkitektur og design former fremtiden», transformeres Torvgata til Arkitekturgata og et samlet Arkitektur-Norge viser hvordan design og arkitektur bidrar til omstilling. Vi kaller det reform på ordentlig!

Send din neste rammesøknad via MAKS

Alle MAKS-abonnenter har nå muligheten til å sende og signere rammesøknader, inkludert gjennomføringsplan, til alle landets kommuner. Les mer for å komme i gang her.

GDPR for arkitektkontor

Arkitektbedriftene får en del henvendelser fra kontorledere om GDPR. Vår jurist Mathias Haugland forklarer betydningen av GDPR for arkitektkontor, og forteller om veilederen som ligger på våre medlemssider.

Frokostmøte om konjunkturer og innovasjon i arkitektmarkedet 20. sept

Lytt og lær om parametrisk design, kostruksjonssystem, kunstig intelligens, Prognosesenterets rapport for arkitektbransjen, Kantars konjunkturundersøkelse for neste halvår.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#