Vi søker kvalitetsrådgiver

Er du god på kvalitetssikring, fortrinnsvis innen prosjektering av arkitektur, ønsker vi deg som ansvarlig for faglig utvikling av verktøyet MAKS og for opplæring foreningen holder for medlemmene. Norske arkitekter er verdensledende på mange områder, blant annet digitalisert prosjektering, og norsk regelverk stiller høye systemkrav til arkitektene. Arkitektbedriftenes medlemmer skal være konkurransedyktige både på kvalitet og på lønnsomhet!

Arkitektbedriftene i Norge utvikler og drifter kvalitetssystemet MAKS, spesielt tilpasset arkitekter og arkitekturprosjektering. MAKS er i dag det ledende kvalitetssystemet blant arkitekter. Systemet er prosessorientert og bidrar til å sikre arkitektkontorenes oppfyllelse av lover, regler og prosjektkrav. Systemet er tilgjengelig på www.maks10.no.

Se finn-annonsen her.

Arkitektbedriftene i Norge søker kvalitetsrådgiver

Vi søker kvalitetsrådgiver for faglig utvikling av MAKS, og for veiledning av medlemmene. Vi ønsker deg som har erfaring fra kvalitetssikring og kvalitetssystemer for prosjekterings- og byggesøknadsprosesser, og som ønsker å bidra til et best mulig verktøy for arkitektkontorene. Kvalitetsrådgiveren vil ha et selvstendig ansvar for den faglige utviklingen av MAKS slik at det møter arkitektbedriftenes behov, og samarbeide med systemutvikler, utviklingssjef og jurist. Erfaring med arkitekturprosjektering er en fordel, og vi oppfordrer arkitekter til å søke.

Arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Faglig oppdatering, videreutvikling og revisjon av verktøyet.
 • Ansvar for kursutvikling og opplæring, også ute hos arkitektkontorene.
 • Utvikling av nye funksjoner etter behov.
 • Ansvar for den faglige utviklingen i digitaliseringen av systemet.
 • Sikre implementeringen av nye lovkrav.
 • Brukerstøtte pr epost eller telefon.
 • Kontakt med eksterne parter som DiBK, PBE, KMD.
 • Bidra i foreningens arbeid med høringer o.l.
 • Lede ekspertutvalget for MAKS (arbeidsgruppe med deltakere fra ulike arkitektkontor)
 • Koordinering og innspill til utviklingen av ny byggesøknadsløsning i MAKS.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Erfaring med kvalitetssystemer og tilhørende lovverk for arkitektbransjen (PBL, SAK og TEK).
 • Fordel med erfaring fra bruk av MAKS, ISO eller tilsvarende i prosjektering.
 • Forståelse og interesse for potensialet i digitaliseringsprosesser.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Systematisk og komfortabel med selvstendig ansvar.

Vi kan tilby:

 • Selvstendig stilling med ansvar
 • Tverrfaglig miljø med bl.a. arkitekter, jurister, ingeniør, it-utvikler
 • Gode betingelser inkludert forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gode muligheter for faglig egenutvikling og kursing
 • Arbeidsted sentralt på Majorstuen

 

For spørsmål ta kontakt med adm.dir. Egil Skavang. Søknadsfrist 15. august. Tiltredelse snarest.

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge. Vi er 12 ansatte. Vår målsetting er at arkitektbransjen skal bidra i utviklingen av samfunnet og byggenæringen, holde høy kvalitet, kompetanse og profesjonalitet, og vi ønsker å styrke samfunnets forståelse av arkitekturens verdi. Kvalitetssystemet MAKS er et viktig virkemiddel for å nå flere av målene, og er utviklet og driftet av foreningen. Møt oss på www.arkitektbedriftene.no og www.maks10.no.