Vi søker inhouse system- og webutvikler

Vi søker en engasjert, blid og dyktig systemutvikler.

Vi ser etter en webutvikler som vil inngå i et lite team som skal utvikle og forvalte arkitektbransjens kvalitetssystem (MAKS www.maks10.no benyttes av 75% av landets arkitektkontor), våre nettsider (www.arkitektbedriftene.no), samt medlemsregisteret. Du må også bistå administrasjonen med små og store datautfordringer i hverdagen. 

Du må ha IT-utdannelse og gjerne arbeidserfaring som system- og/eller webutvikler. Har du erfaring fra fagsystem i byggenæringen, er det et pluss. Vi jobber på .Net-plattformen (asp.net og C#), benytter Webnodes som publiseringsverktøy og Visual Studio som utviklerverktøy. Nylig har vi også tatt i bruk javascriptrammeverk som for eksempel React sammen med Bootstrap. Vårt hostingmiljø er i Azure. Du vil selvfølgelig få muligheten til å påvirke valg av teknologi ved nyutvikling. For å vedlikeholde og videreutvikle din kompetanse, gir vi deg muligheten til å delta i ulike fora eller konferanser som NDC, JavaZone etc.

Hos oss i Arkitektbedriftene er det gode betingelser og veldig trivelige kollegaer. Vi spiser sammen i en fantastisk kantine. Kontoret vårt ligger på Majorstua, kun 3 minutter fra t-banen. 

Send søknad på mail til Helene Svelle innen 3. desember.

 

Om arbeidsgiveren
Norsk arkitektbransje skal utvikle et fremgangsrikt samfunn og være et forbilde internasjonalt.
Arkitekter har et stort samfunnsansvar i å utforme vårt bygde miljø. Arkitekter er premissgivere for kvalitet og lønnsomhet i landets største landbaserte næring, byggenæringen. Arkitektbedriftene i Norge er en frittstående bransjeorganisasjon for 589 arkitektkontor. Ved å arbeide for gode rammebetingelser og høy profesjonalitet tar vi aktivt ansvar for utvikling av landets arkitektbedrifter og styrker deres evne til å levere høy og lønnsom kvalitet. Arkitektbedriftene i Norge driver omfattende samfunnskontakt, yter tjenester og verktøy til medlemsbedriftene, medvirker i forsknings- og utviklingsarbeid i byggenæringen, og sørger for etterutdanning og kompetanseheving.