Vi søker flere arkitekter til BIM-utvalget

BIM-utvalget ønsker å utvide med ett eller to medlemmer. Vi søker nå etter en arkitekt som ser verdien av nye verktøy for tverrfaglig samarbeid, og har særlig interesse for prosess- og utviklingsarbeidet innen BIM og fokus på arkitektenes rolle i dette.

Arkitektbedriftene i Norge har flere ekspertutvalg. Utvalgene skal være spesialister på sine områder og ivareta behovet bransjeforeningen har for å overvåke, utvikle og formidle innsikt og kunnskap, på det aktuelle området. Aktuelle kandidater må være ansatt i et av våre medlemskontor.

BIM-utvalget er ett av ekspertutvalgene. Utvalget arbeider med problemstillinger som knytter seg til utvikling og bruk av BIM og beslektede tema. BIM-utvalget representerer arkitektene i utviklingsarbeid og på felles arenaer, og drøfter aspekter og konsekvenser av utviklingen slik at det kan bringe videre råd og kompetanse til foreningen og foreningens medlemmer. Norge ligger langt fremme i bruk og utvikling av BIM, og utvalgsmedlemmene er ettertraktet i mange ulike fora.

Norge langt fremme
BIM-utvalget møtes ca. 6 ganger i året, og består av engasjerte arkitekter med bred kompetanse innen BIM. Dette er Turi Heieraas (Norconsult), Kai Henning Simensen (4b arkitekter), Morten Ræder (Nordic), Kitty Colbjørnsen Aarseth (TAG) og Steen Sunesen (LINK).

I tillegg til utvalgsmøtene har gjennomføring av BIM-undersøkelse (link), deltagelse i standardiseringsarbeid i nasjonale og internasjonale fora, og utvikling av BIM-kurs vært viktige arbeidsoppgaver det siste året.

Undersøkelse
Undersøkelsen av arkitekters bruk av BIM ble publisert på et frokostmøte tidligere i høst. Den viste at arkitekter mener at BIM i høy grad reduserer risiko for feil og gir bedre styring i prosjektene, men bare i noen grad bidrar til økt arkitektonisk kvalitet eller mer bærekraftig arkitektur. Arkitektene etterlyser mer standardisering og harmoniserte krav fra byggherrene. De ønsker også mer relevant utdanning. Knapt nok noen mener BIM honoreres i tilstrekkelig grad.

Utvalget vil arbeide videre med standardisering, opplæring og utvikling i henhold til ønskene uttrykt i undersøkelsen. Utvalget sikter mot å gjennomføre undersøkelsen på nytt om noen år.

Utvide
BIM-utvalget ønsker altså nå å utvide med ett eller to medlemmer. Vi søker etter en arkitekt som ser verdien av nye verktøy, tverrfaglig samarbeid, og med stor interesse for prosess- og utviklingsarbeidet innen BIM og arkitektenes rolle i dette. Du vil få faglig utvikling og nettverk, samt muligheten til å påvirke rammene for utvikling av arkitektbransjen. Arbeidet er honorert. Høres dette interessant ut ta kontakt med utviklingssjef Janeche Bull-Borander.

Se mer om undersøkelsen her:

https://www.arkitektbedriftene.no/ny-undersokelse-viser-hoy-bruk-av-bim-blant-arkitektene

Se filmer fra frokostmøte om digitalisering på vår youtube-kanal her.