Nyheter fra din arbeidsgiverforening 11.10.17

Vestlandske byggedager 26. okt - Helleren heller!

Hold av datoen for høstens samling for arkitekter, ingeniører og hele byggenæringen på Vestlandet. Arkitektbedriftene er nok en gang medarrangør og oppfordrer våre medlemmer på Vestlandet til å benytte anledningen til å møte resten av den lokale byggenæringen.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#