Vedtatt endring for permitteringer

Regjeringen har nå vedtatt det tidligere omtalte forslaget til endringer i permitteringsregelverket. Arkitektbedriftene gjennomgår endringene her.

Endringene som nå er vedtatt gjenspeiler forslaget som er omtalt i vår nyhetssak fra 14. august >> 

Regelendringen som trer i kraft 1. november innebærer at den maksimale permitteringstiden forlenges betraktelig. Pr nå har det vært anledning til å permittere en arbeidstaker i maksimalt 26 uker. Denne perioden forlenges nå til totalt 52 uker, hvorav arbeidsgiver vil ha lønnsplikt i 3 av ukene. Arbeidsgiver kan dermed fra 1. november permittere arbeidstakere uten å betale lønn i totalt 49 uker over en 18 måneders periode. Regelendringen er midlertidig og varer til 1. juli 2021. 

Hvis du allerede har ansatte som er permittert vil du ikke kunne permittere de i ytterligere 52 uker fra og med 1. november, men du vil kunne forlenge perioden slik at den totale lengden ikke overskrider den nye maksgrensen. En forlengelse av permitteringsperioden utover 26 uker vil kreve et nytt varsel fra arbeidsgiver, men den ansatte må ikke jobbe i varslingsperioden sålenge varselet kommer i god nok tid før den opprinnelige permitteringstiden er utløpt. 

Som nevnt vil 3 av de 52 ukene være lønnspliktdager for arbeidsgiver. De første to ukene er de 10 dagene med lønnsplikt som ble innført fra og med 1. september(arbeidsgiverperiode 1). Med virkning fra og med 1. januar innføres krav til arbeidsgiverperiode 2. Dette innebærer at der arbeidstaker har vært permittert i 30 uker innføres det 5 nye lønnspliktdager hvor arbeidsgiver må dekke lønnen til arbeidstaker uten at vedkommende er i arbeid. Når disse 5 lønnspliktdagene er gjennomført vil arbeidsgiver kunne ha arbeidstakerne permittert uten lønn i ytterligere 19 uker. 

Den totale permitteringstiden fordeler seg altså slik:
14 dagers varslingsperiode hvor den ansatte jobber. Disse tar ikke tid fra kvota
10 dagers lønnsplikt. Dette er de to første ukene av permitteringen hvor den ansatte ikke arbeider, men betales lønn fra arbeidsgiver
30 uker permittering hvor den ansatte får dagpenger
5 dagers lønnsplikt hvor den ansatte igjen før lønn uten å være i arbeid
19 ukers permittering hvor den ansatte får dagpenger. 
Totalt blir dette to ukers varslingstid, og 52 uker permittering, hvorav arbeidstaker får dagpenger i 49 uker.

For arbeidsgivere som nå har permitterte arbeidstakere vil mange ha gått over 30 ukers permittering når vi kommer til 1. januar. Det innebærer at dersom permitteringen skal fortsette må arbeidsgiver dekke lønnen i de fem lønnspliktdagene umiddelbart etter årsskiftet.

Høringsnotatet med mer informasjon om endringen finner du her >> 

Relaterte saker

902096912

Utvidelse av ny kompensasjonsordning

Publisert: 17. november 2020
180708611

Ny kompensasjonsordning fra regjeringen

Publisert: 13. november 2020
1197865054

Bransjetermometer uke 43

Publisert: 30. oktober 2020
1208953647

Nye koronatiltak

Publisert: 27. oktober 2020

Mest leste saker