Events fra din arbeidsgiverforening 01.03.16

Ansvar i byggesak og MAKS10 (workshop) i Oslo 12. april

Kurs om ansvar i byggesak og kvalitetssystemet MAKS10. Dette er både et kurs i kvalitetsarbeid generelt og en praktisk innføring i bruken av MAKS10.

Næringskonferanse i Bergen 2. juni

Vår næringskonferanse åpnes av ordføreren i Bergen, med påfølgende innlegg fra statssekretæren i Kulturdepartementet, BAS-rektor, og direktøren i KOFA-sekretariatet, Prognosesenteret, Statens Vegvesen, samt samtale med fem nye og gamle lokale arkitektkontor om arkitektmarkedet. Etter konferansen avholdes foreningenes årsmøter og årsmøtemiddag. Legg også merke til vorspiel hos lokalforeningen vår 1. juni. Meld deg på nå!

Ansvar i byggesak og MAKS10 (workshop) i Stavanger 10. mai

Kurs om ansvar i byggesak og kvalitetssystemet MAKS10. MAKS10 er blitt relansert på ny teknisk plattform. Dette er både et kurs i kvalitetsarbeid generelt og en praktisk innføring i bruken av MAKS10.

LEAN byggeprosess - nytt kurs fra NTNU

NTNU tilbyr kurset Lean byggeprosess våren 2016. Kurset har fokus på grunnleggende Lean tankegang, prinsippene i Lean Construction, forskjeller mellom tradisjonell tilnærming og Lean, og ulike metoder for anvendelse av Lean innen norsk byggeindustri. Første av to samlinger er 15.-16. mars.

Gratis kveldskurs for ferske arkitekter 3/6 15. mars

Tredje kurskveld av seks for ferske arkitekter. YLover, forskrifter og hvordan vi holder oversikt: Hovedtrekk i lover, forskrifter og standarder, og hvordan disse forholder seg til hverandre. Lovverk knyttet til kontrahering.Plan- og bygningsloven med forskrifter. Bindende påmelding krevet for hver kveld du ønsker å delta på.

Forbered din eksport

Har du internasjonale ambisjoner og ønsker mer kunnskap om hvordan du sikrer en lønnsom eksport? Delta på kurset "Forbered din eksport" og få en innføring i praktisk eksportarbeid og hvordan du unngår de største fallgruvene i internasjonal handel.

Utvidet HMS-kurs for ledere

Grette holder utvidet HMS-kurs for daglige ledere og andre med personalansvar 3. mai 2016. Medlemmer av Arkitektbedriftene får halv pris.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#