Utvidet rett til omsorgsdager - September

Etter at regjeringen i juli nullstilte kvoten for omsorgsdager har de nå kommet med en nyutvidelse for de tilfellene der barnehage og skoler blir stengt på grunn av lokale utbrudd.

Utvidelsen innebærer at foreldre ikke skal måtte bekymre seg over hvordan hverdagen skal gå opp når de må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager. Retten innebærer at foreldre får flere omsorgsdager når barnehage og/eller skole må stenge på grunn av lokale utbrudd. 

Utvidelsen setter ikke opp et maksantall for antall dager, og det ser ut til at det vil følge de konkret antall dager skoler og barnehager må holde stengt. Følgende løsning har blitt beskrevet av regjeringen: 

"Dersom kvoten er brukt opp gjelder følgende: be om at skolen eller barnehagen bekrefter at skolen/trinnet/klassen/barnehagen er stengt, eller at barnet er satt i karantene. Dette må gjøres skriftlig. Det kan godt være en e-post, og bør komme fra rektor eller barnehagen. Denne bekreftelsen skal foreldrene levere til arbeidsgiver. Deretter forskutterer arbeidsgiver pengene og krever refusjon av folketrygden."

En viktig presisering er at denne retten kan kun brukes der den opprinnelige kvoten på 10 dager fra 1. juli til 31. desember er brukt opp. Den gjelder derimot ikke der det enkelte barnet er sykt og må holdes hjemme, men vil gjelde også der kun enkelttrinn eller enkeltklasser settes i karantene. 

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen oppfordrer både arbeidsgivere og arbeidstakere til å være fleksible, og benytte fleksibel arbeidstid og hjemmekontor der dette er mulig.

Les mer på regjeringen.no

Relaterte saker

1158815506

Stor enighet om at likestilling og mangfold er en styrke, men strategiene mangler

Publisert: 29. juni 2021
902096912

Ikke betal for mye!

Publisert: 23. juni 2021
1244666924

Årsmøter 2021

Publisert: 31. mai 2021
490615091

MAKS-søk har bikket 5000 søknader

Publisert: 20. mai 2021
1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker