Utvidet rett til omsorgsdager

Etter at regjeringen i juli nullstilte kvoten for omsorgsdager har de nå kommet med en nyutvidelse for de tilfellene der barnehage og skoler blir stengt på grunn av lokale utbrudd.

Utvidelsen innebærer at foreldre ikke skal måtte bekymre seg over hvordan hverdagen skal gå opp når de må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager. Retten innebærer at foreldre får flere omsorgsdager når barnehage og/eller skole må stenge på grunn av lokale utbrudd. 

Utvidelsen setter ikke opp et maksantall for antall dager, og det ser ut til at det vil følge de konkret antall dager skoler og barnehager må holde stengt. Følgende løsning har blitt beskrevet av regjeringen: 

"Dersom kvoten er brukt opp gjelder følgende: be om at skolen eller barnehagen bekrefter at skolen/trinnet/klassen/barnehagen er stengt, eller at barnet er satt i karantene. Dette må gjøres skriftlig. Det kan godt være en e-post, og bør komme fra rektor eller barnehagen. Denne bekreftelsen skal foreldrene levere til arbeidsgiver. Deretter forskutterer arbeidsgiver pengene og krever refusjon av folketrygden."

En viktig presisering er at denne retten kan kun brukes der den opprinnelige kvoten på 10 dager fra 1. juli til 31. desember er brukt opp. Den gjelder derimot ikke der det enkelte barnet er sykt og må holdes hjemme, men vil gjelde også der kun enkelttrinn eller enkeltklasser settes i karantene. 

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen oppfordrer både arbeidsgivere og arbeidstakere til å være fleksible, og benytte fleksibel arbeidstid og hjemmekontor der dette er mulig.

Les mer på regjeringen.no

Relaterte saker

1212010350

Endringer i personalsituasjonen i bedriften?

Publisert: 21. oktober 2020
958443766

Støtte fra BAE - frist i dag!

Publisert: 20. oktober 2020
1159624289

Brexit for arkitekter

Publisert: 20. oktober 2020
1140382675

Endringer i pensjonsregelverket

Publisert: 19. oktober 2020
902096912

Ingen utsettelse av arbeidsgiveravgift for 4. termin

Publisert: 9. september 2020
180708611

Regjeringen innfører utvidet permitteringstid

Publisert: 14. august 2020
1066533618

Kvoten for omsorgspenger nullstilt

Publisert: 28. juli 2020
909045800

Bransjetermometer uke 26

Publisert: 1. juli 2020

Mest leste saker