Regjeringen innfører utvidet permitteringstid

Regjeringen har i en pressemelding 13. august informert om at de utvider mulig permitteringsperiode fra 26 til 52 uker. Endringen vil være gjeldende fra og med 1. november. Samtidig innføres arbeidsgiverperiode 2.

Fra før av har regjeringen forlenget dagpengeperioden for de som pr. 30. juni hadde 19 eller færre uker igjen av permitteringsperioden, til å gjelde ut oktober. Nå blir altså perioden arbeidstaker kan være permittert utvidet ytterligere. Endringen innebærer at du som arbeidsgiver totalt kan permittere en arbeidstaker i 52 uker innenfor en 18-måneders periode. Den utvidede permitteringsadgangen er i førsteomgang satt til å vare frem til 30. juni 2021. 

I forbindelse med endringen foreslår regjeringen også å innføre arbeidsgiverperiode 2 fra og med 1. januar 2021, for alle som har vært permittert i 30 eller fler uker. Arbeidsgiverperiode 2 vil bli en periode på fem dager hvor arbeidsgiver må betale lønn til de ansatte. Pr i dag har vi kun arbeidsgiverperiode 1, som er de lønnspliktdagene hvor arbeidsgiver må dekke lønn de to (ti fra og med 1. september) første dagene av permitteringen. Når permitteringslengden igjen økes til 52 uker innføres også arbeidsgiverperiode 2 som slår inn når arbeidstaker har vært permittert i 30 uker. Denne innføres for å sikre at arbeidsgivere undersøker behovet for fortsatt permittering, slik at arbeidstakere ikke skal være permittert lenger enn nødvendig. 

Arkitektbedriftene minner om at reglene for når det kan permitteres fortsatt er uendret, slik at du som arbeidsgiver fortsatt kun kan permittere ansatte hvis du ikke kan sysselsette de ansatte på en økonomisk forsvarlig måte. Du kan lese mer om adgangen til permittering i Bedriftshåndboken vår. 

Trykk her for å lese Regjeringens pressemelding

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker