Undersøkelse om arkitektenes kvalitetssystem 19.11.15

Hva synes du om MAKS10 nå?

Vi har laget en ny brukerundersøkelse om kvalitetssystemet MAKS10. Hensikten er å finne ut hvordan vi kan gjøre verktøyet enda bedre og mer brukervennlig, og dermed forsterke kvaliteten på din prosjektering. Gi oss dine tilbakemeldinger nå!
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#