Møte med din arbeidsgiverforening Meld deg på nå! 30.11.17

Medlemsmøte i Trondheim 5. des

Arkitektbedriftene har fått vedtatt en ny strategi. I den anledning vil vi gjerne reise rundt til de store byene og snakke med medlemsbedriftene om lokale utfordringer og muligheter.

Kurs i energieffektiv prosjektering og inneklima

Kurset tar for seg hvordan man kan møte tøffe krav til ytterligere energieffektiv prosjektering av bygg, fornybar energiforsyning, «nær nullenergihus» og plusshus, samt dokumentasjon av klimagassutslipp. Energidirektivet i TEK17 vil også bli gjennomgått.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#