Nyheter fra din arbeidsgiverforening 11.10.17

Tønsberg: Lean Construction 24. oktober

LC-NO Seminar: Prosjekthverdagen i Norges første IPD-prosjekt. Tema: IPD / kontrakt, Digital samhandling, Lean Construction/Last Planner og Refleksjoner IPD fra USA. Seminaret vil foregå på engelsk.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#