Kunnskapsproduksjon i din arbeidsgiverforening 18.12.17

Husk å oppdatere 2017-lønningene!

Arkitektbedriftene lager hvert år lønnsstatistikk basert på de ansatte i medlemsbedriftene. Statistikken er viktig for bransjen. Vi har nå 2100 respondenter. I medlemsportalen skal kontorenes ledere oppdatere alle lønnsendringer fortløpende gjennom året. Bidra til fellesskapet ved å legge inn dine tall nå! (All info behandles selvfølgelig konfidensielt.)

Pressearbeid for arkitektkontor 24. januar

Velkommen til kompetansedeling mellom kommunikasjonsinteresserte i arkitektkontor! Flere kontor øker nå satsingen på PR, blant annet ved nyansettelser. Elleve innlegg om "Hvordan jobber journalister", "Strategisk omdømmebygging for kontoret" og "Internasjonalisering". Gratis. Grunnet stor pågang har vi byttet til større lokale på Kulturhuset. Meld deg på nå!

Følg oppdateringsloggen i MAKS

Arkitektbedriftene jobber kontinuerlig med utvikling av kvalitetssystemet, og har i år hatt syv bolker med små og store oppdateringer.

Legehjelp inn i behandlingsforsikringen

Tryg Legehjelp tilbyr nå online rådgivning for resept og henvisninger uten ventetid eller egenandel. Tjenesten blir en del av behandlingsforsikringen for bedriftskunder, og kan spare mange ansatte for legebesøk.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#