Beskjed til kontorlederne 07.06.17

Tidligere start på årsmøtet

På grunn av avlysning av sekvensen Felles utvalgsmøte i morgen 8. juni, er det mulig å starte årsmøtet halvannen time før oppsatt tid.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#