Tariff-forhandlinger utsatt

Årets tariff-forhandlinger er utsatt til august.

Arkitektbedriftene har tariffavtaler med AFAG, Parat og Naturviterne.

Avtalene gjelder frem til 30.06.2022 og forhandlinger skulle ha vært ferdige innen utgangen av juni.

Arkitektbedriftene har etterkommet AFAGs ønske om å utsette forhandlingene til slutten av august og gjeldende avtale forlenges inntil forhandlingene er gjennomført.

De tilsvarende avtalene med Parat og Naturviterne vil forlenges tilvarende, da de som hovedregel følger endringene i avtalen mellom Arkitektbedriftene og AFAG.

For spørsmål rundt tariffavtalen, send mail til juridisk@arkitektbedriftene.no

Relaterte saker


Mest leste saker