Sykepenger og kvoten for omsorgspenger i 2021

Regjeringen har besluttet at deler av unntaksreglene som ble gitt i 2020 skal forlenges utover i 2021.

Sykepenger:

Arbeidstaker har rett til sykepenger ved fravær på grunn av Covid-19, eller dersom det foreligger mistanke om at en er smittet. Dersom dette skyldes brudd på nasjonale myndigheters reiseråd kan arbeidstaker nektes sykepenger under karanteneplikt ved hjemkomst.

For sykefravær som skyldes Covid-19, så skal arbeidsgiver kun betale sykepenger i tre kalenderdager. De resterende dagene som ellers er en del av arbeidsgivers lønnsplikt (4-16) vil arbeidsgiver få refusjon fra NAV. Dette gjelder kun koronarelatert fravær. Ved annen sykdom er arbeidsgiverperioden på de vanlige 16 dagene. 

Selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra og med fjerde dag.

Disse særbestemmelsene gjelder i første omgang frem til og med 31. mars 2021.

Omsorgspenger:

Som i 2020 dobles foreldrenes kvote med omsorgspenger, slik at de også i 2021 kan ta ut dobbelt så mange omsorgsdager som vanlig. Videre vil de også ha rett til omsorgspenger når skole eller barnehage er stengt på grunn av pandemien, rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom det er særlige smittevernhensyn i familien som kan dokumenteres av en lege, og de vil også få rett på omsorgspenger der kvoten er brukt opp og barnehagen eller skole må stenge på grunn av lokal eller nasjonal beslutning om dette. 

Disse endringene gjelder til og med 30. juni 2021.

Muligheten for overføring av omsorgsdager mellom foreldrene er videreført ut 2021. 

  • Ansatte som har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får 20 omsorgsdager hver i 2021. 
  • Ansatte som har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får 30 omsorgsdager hver i 2021. 
  • Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke får også dobbelt så mange dager med omsorgspenger i 2021. 
  • Foreldre til barn som må holdes hjemme pga særlige smittevernhensyn har rett til ubegrenset antall omsorgsdager ut juni 2021. 
  • Dersom kvoten er brukt opp, og skole/barnehage blir stengt som følge av korona vil foreldrene fortsatt ha krav på omsorgspenger for disse dagene.

Kreve refusjon:

For krav på refusjon av sykepenger og omsorgspenger oppstått før 1. januar 2021 har en frist for å melde krav på ni måneder. For krav oppstått fra og med 1. januar 2021 er den tilsvarende fristen på tre måneder.

Eksempelvis vil et refusjonskrav fra 1. desember 2020 ha en frist på ni måneder, mens et refusjonskrav fra 1. januar vil ha en frist på tre måneder.

Relaterte saker


Mest leste saker