Sykeavbruddsforsikring

Hvor sårbar er bedriften din ved langvarig sykdom? Med sykeavbruddsforsikringen i Tryg sikrer du bedriften din mot tap som følge av at innehaver eller nøkkelperson blir syke.

sykeavbruddHar du oversikt over de økonomiske konsekvensene ved sykefravær? Sykdom kan i mange tilfeller føre til at bedriften kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Bedriften kan tape inntekter samtidig som løpende utgifter fortsatt må betales. Forsikringen kan blant annet erstatte utgifter til lønn, vikar, husleie, strøm, osv. Vi anbefaler derfor bedrifter å forsikre både innehavere og nøkkelpersoner.

 

Forsikringen gir erstatning ved: Innehavers eller nøkkelpersons sykefravær.

• Dokumenterte driftsutgifter, for eksempel: − lønn som ikke er dekket av NAV − vikar − husleie − avdrag på lån − strøm, telefon, forsikring

Last ned produktark her

 

Bestillingsskjema

 (Skjema for registrering av verdisaker må innsendes.)
Captcha Image