Styret 2017/2018

Arkitektbedriftene i Norge blir ledet av et hovedstyre bestående av styreleder, nestleder og fire styremedlemmer. Det er to varamedlemmer.

Arkitektbedriftene i Norge Service AS blir ledet av styreutvalget for hovedstyret, dvs. styreleder, nestleder og ett medlem.

Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS er heleid av Arkitektbedriftene og ledes av et eget styre.


Arkitektbedriftene i Norge ledes av et styre bestående av:

 

 Styreleder: 

Siri Bakken

OsloWorks og NTNU
 Styremedlemmer:         Solveig Erdahl LINK Arkitektur AS, Lysaker
  Lars Christensen ABO Arkitekter, Bergen
  Michelle S Wright Norconsult AS Solem arkitektur, Trondheim
  Alessandra Kosberg  Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter, Oslo
  Tarald Lundevall Snøhetta og AHO
 Varamedlemmer: Inger Anne Landsem  PKA, Trondheim
  Geir Dyrvik Dyrvik Arkitekter AS, Oslo
  Christian Dahle C.F. Møller Norge AS, Oslo

Arkitektbedriftene i Norge Service AS ledes av et styre bestående av:

Styreleder: Siri Bakken OsloWorks og NTNU
Styremedlemmer: Lars Christensen ABO Arkitekter, Bergen
  Alessandra Kosberg Jarmund / Vigsnæs, Oslo
Varamedlemmer:           Solveig Erdal        LINK Arkitektur, Lysaker
  Geir Dyrvik Dyrvik Akitekter AS, Oslo