Styret

Styret i Arkitektbedriftene består av seks medlemmer, samt tre varamedlemmer, og velges på årsmøtet.

Styret 2021/22

Styreleder      

 • Michelle Wright, Norconsult, Trondheim

Styremedlemmer

 • Christian Dahle, CF Møller, Oslo
 • Elisabeth Paus, IARK, Oslo
 • Heidi-Kathrin Osland, Arkitektkontoret 4b, Sogndal
 • Solveig Dahl Grue, Ratio Arkitekter, Oslo
 • Tarald Lundevall, Snøhetta, Oslo

Varamedlemmer

 • Fredrik Sømme, Asplan Viak, Kristiansand
 • Inger Anne Landsem, PKA, Trondheim
 • Jon Flatebø, L2 Arkitekter, Oslo

 

ARKITEKTBEDRIFTENE FORSIKRINGSSERVICE AS

Styreleder

 • David Hilton

Styremedlemmer

 • Lars Jarle Nore
 • Michelle Skogrand Wright

Varamedlem

 • Eva Mork Paulshus