Styret

Styret i Arkitektbedriftene består av seks medlemmer, samt tre varamedlemmer, og velges på årsmøtet.

Styret 2021/22

 

Styreleder      

  • Michelle Wright, Norconsult, Trondheim

 

Styremedlemmer

  • Christian Dahle, CF Møller, Oslo
  • Elisabeth Paus, IARK, Oslo
  • Heidi-Kathrin Osland, Arkitektkontoret 4b, Sogndal
  • Solveig Dahl Grue, Ratio Arkitekter, Oslo
  • Tarald Lundevall, Snøhetta, Oslo

 

Varamedlemmer

  • Fredrik Sømme, Asplan Viak, Kristiansand
  • Inger Anne Landsem, PKA, Trondheim
  • Jon Flatebø, L2 Arkitekter, Oslo