Næringskonferanse og årsmøte i din arbeidsgiverforening 07.06.17

Link til streaming av næringskonferansen

Arkitektbedriftene avholder sin årlige næringskonferanse torsdag 8. juni. Temaet er anskaffelser og konkurranser. Vi filmer innleggene fra klokken halv ni slik at alle kan følge med. Link her:

Presentasjoner fra Næringskonferansen 8. juni

Se ny undersøkelse om arkitektbransjens omdømme, Arkitektbedriftenes nye strategi, og flere innkjøperes anskaffelsesstrategi. Se alle filmene og presentasjonene fra årets næringskonferanse om anskaffelser her:

Årsmøte 8. juni

Årsmøter i Arkitektbedriftenes forening, aksjeselskap og Arkitektbedriftenes forsikringsservice. Dokumenter sendes ut til alle medlemmer et par uker i forkant gjennom medlemsportalen. Påmelding til årsmøtet er ikke nødvendig og deltagelse er gratis. Vi gjør spesielt oppmerksom på at klokkeslettet er flyttet halvannen time til kl 15. Samme dag avholdes Næringskonferansen om konkurranser og arkitektbransjen.

Markedet flytter seg fra bolig til kontor

Bygg- og anleggsmarkedet er ventet å vokse raskere enn arkitektmarkedet hvert år i prognoseperioden 2017-19. Dette er fordi veksten i BA fremover vil bli drevet av anlegg, hvor arkitektenes andel av prosjektkostnaden er lav. Det viser den siste årlige markedsrapporten utviklet av Prognosesenteret på oppdrag fra Arkitektbedriftene.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#