Nyheter fra din arbeidsgiverforening 13.04.18

Si din mening om arkitekturpolitikk

Arkitektbedriftene oppfordrer alle ansatte i medlemskontorene til å delta i questback-undersøkelse fra DogA om arkitekturpolitikk.

Nordic + Norconsult = Sant

Norges største arkitektkontor får Norges største rådgivingsselskap som hovedeier. Norconsult og Nordic ? Office of Architecture vil sammen løse de største arkitektur- og planleggingsoppgavene i Norden. Norconsult kjøper 90 prosent av aksjene i Nordic - Office of Architecture.

Fire nye medlemmer i første kvartal

Fire arkitektkontor meldte seg inn i Arkitektbedriftene i årets tre første måneder. Vi ønsker velkommen til Aplan Calmatui i Askim, aspirantmedlem KOHT Arkitekter fra Oslo, RAM arkitektur på Lillehammer, og Skajaa arkitektkontor i Oslo.

Regionalt ledermøte i Stavanger 31. mai

Arkitektbedriftene har vedtatt en ny strategi. I den anledning vil vi reise rundt til de store byene og snakke med medlemsbedriftene om lokale utfordringer og muligheter. Vi avslutter med lunsj, rett før inspirasjonskonferansen samme dag.

Frokostmøte om hvordan arkitekter kan unngå å gjøre feil 7. juni

Arkitektbedriftene og Tryg presenterer ny statistikk for ansvarsforsikring for arkitekter. Den typiske arkitekt-ansvar-saken, skadestatistikk og skadeforebygging. Hvordan kan arkitekter unngå å gjøre feil? Hva er status for minimumskrav til parkeringsbredder i lys av dom fra Frostating Lagmannsrett i 2017? I Kongens gate 1 i Oslo. Meld deg på allerede nå! Eller følg med live på streaming over hele landet, følg link.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#