Din arbeidsgiverforenings største konferanse 06.06.17

Presentasjoner fra Næringskonferansen 8. juni

Se ny undersøkelse om arkitektbransjens omdømme, Arkitektbedriftenes nye strategi, og flere innkjøperes anskaffelsesstrategi. Se alle filmene og presentasjonene fra årets næringskonferanse om anskaffelser her:

Vernissage: CONTEMPORARY ARCHITECTURE. MADE IN GERMANY

Exhibition by the Network for Architecture Exchange (NAX). The exhibition, which will be opened on June 23rd 2017, 5:30 pm at the German-Norwegian Chamber of Commerce in Oslo by German Secretary of State Gunter Adler of the Federal Ministry of the Environment, Building and Reactor Safety, shows projects and designs by German architects.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#