Arrangement om SHA for arkitekter 30.09.15

SHA konferanse 15. oktober

Dager med læring om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplass, med vekt på de prosjekterendes rolle. Første dag er konferanse i Oslo, deretter besøk på byggeplasser og avsluttende workshop i Trondheim. Meld deg på gratis konferanse tirsdag 13. oktober!
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#