18.09.18

Arkitektbedriftene sterkt kritiske til forslag om nye kvalifikasjonskrav!

Kommunal- og moderniseringsdepartementetes forslag til endringer i ordningen med sentral godkjenning hadde høringsfrist 15. september. Forslaget innebærer en betydelig svekkelse av kravet som stilles prosjekteringskompetanse i byggesaker, og verdifulle muligheter til samfunnsutvikling, verdiskapning og innovasjon gjennom våre bygde omgivelser, vil gå tapt.

Profesjonskurs for ferske arkitekter 13. november

Arkitektbedriftene byr igjen på profesjonskurs for ferske arkitekter. Kurset gir en innføring i prosjekt- og kontorhverdagen, og sider av faget det i liten grad undervises i på skolene. Målet er å gi ferske arkitekter en bedre forståelse av gangen i prosjektene, og lovverket og rammene rundt.

Frokostmøte om konjunkturer og innovasjon i arkitektmarkedet 20. sept

Lytt og lær om parametrisk design, kostruksjonssystem, kunstig intelligens, Prognosesenterets rapport for arkitektbransjen, Kantars konjunkturundersøkelse for neste halvår.

Vil du bidra til bedre brukeropplevelser rundt oppsett av roller for din bedrift i Altinn?

Altinn forbedrer sine digitale tjenester. De har til og med vunnet pris for god brukervennlighet for sitt nye design. Nå trenger de innspill til ny funksjonalitet. Kan du bidra?

Oslo Open House 22-23 sept.

Oslo Open House inviterer Oslos befolkning til å se innsiden av byen, ca. hundre arkitektoniske mesterverk. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Arkitektbedriftene er med som sponsor.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#