Sentral godkjenning for planforetak på høring

Kommunal- og moderniseringsdeparetmentet (KMD) har på høring ny forskrift om sentral godkjenning for planforetak. Arkitektbedriftene ønsker innspill fra våre medlemmer til vårt høringssvar. Frist 5. januar.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-3 skal reguleringsplan utarbeides av fagkyndig. Forskriftsutkastet foreslår bestemmelser om hvilke kvalifikasjoner planforetak må ha for å få sentral godkjenning, både krav til utdanningsnivå, utdanningsretning og praksis. Ordningen har i følge KMD blant annet som formål at det skal bli enklere å vise et foretaks kompetanse innen planfaget, samt å heve nivået på de private planforslagene. Sentral godkjenning er en frivillig ordning, men forskriften vil legge føringer for hvilke krav som stilles til foretak for oppfyllelse av kravet til fagkyndighet.

For sivilarkitekter og landskapsarkitekter foreslås det krav om to års praksis i tillegg til utdannelse på masternivå. Videre vil det gjennom SAK10 stilles krav om kvalitetsikringssystem tilpasset planforetak.

Høringsdokumentene finner du ved å klikke her.

Vi ønsker innspill fra våre medlemmer som har reguleringsplaner som kompetanseområde i forkant av at Arkitektbedriftene utarbeider sitt høringssvar. Innspill, små eller store, kan sendes til utviklingssjef Janeche Bull Borander innen fredag 5. januar.

Relaterte saker

1042342584

SHA-veileder på HMS-konferansen

Publisert: 8. november 2019
1027619136

Forsikringer 2020

Publisert: 23. oktober 2019
1125633704

MAKS og søknadsløsning i full drift

Publisert: 10. oktober 2019
IMG_1276

Prognose og konjunkturer

Publisert: 9. oktober 2019

Mest leste saker