Sentral godkjenning

Arkitektbedriftene mener det må stilles vesentlig strengere krav til relevant fagutdanning og fagpraksis som grunnlag for sentral godkjenning for prosjektering innen et fagområde. Det må gjøres fagkompetente tilsyn av DiBK og kommunene med om foretakene faktisk oppfyller kvalifikasjonkravene for sitt godkjenningsområde.

Arkitektbedriftene i Norge har i januar 2018 levert denne høringsuttalelsen om forslag til forskrift om frivillig sentral godkjenning av planforetak (last ned pdf her).

Se alle høringsuttalelsene og høringsbrevet her på regjeringen.no her.

 

Arkitektbedriftene og Norske Arkitekters landsforbund (NAL) leverte i oktober 2015 høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om forslag til nye krav til sentral godkjenning.

Se regjeringen.no med høringsnotatet og alle høringssvarene her.

Se vårt høringssvar her.