Prosjekter

Prosjekt Norge

Prosjekt Norge er en nasjonal arena for utveksling av erfaringer, bygging av nettverk og representerer et sterkt fagmiljø som fungerer som en ekstern referanse til virksomheters egen prosjektkompetanse. Prosjekt Norge er et forskningsbasert samarbeid med norsk næringsliv og forvaltning.

Boligkvalitet rapport

Arkitektbedriftene i Norge og Norske arkitekters landsforbund har utarbeidet en ny rapport om boligkvalitet.

Bygg21

Arkitektbedriftene stiller med tre fagpersoner i Bygg21. Første rådsmøte var 30.januar 2014. Det har blitt opprettet en egen Facebook-side som du kan følge.