Nyheter fra din arbeidsgiverforening 21.02.18

Profesjonskurs for nyutdannede arkitekter 6.-7. mars

Arkitektbedriftene byr igjen på kurs for ferske arkitekter. Kurset gir en innføring i prosjekt- og kontorhverdagen. Tidligere president i NAL, Ketil Moe, og tidligere utviklingssjef i Arkitektbedriftene, Geir Egil Paulsen, inviterer til erfaringsdeling og uformell samtale. Begge har omfattende erfaring fra kontor- og prosjektledelse. Meld deg på nå og innen 26. februar!

Boklansering - Hva er en god bolig? 1. mars

Krav til boligen har endret seg i takt med samfunnet. Er det likevel mulig å definere hva en god bolig er, basert på fortidens kunnskap og fremtidens behov? Prosjektleder i Arkitektbedriftene og tidligere president i NAL Ketil Moe er en av to forfattere.

Lønnsstatistikk for 2017 er ute

Arkitektbedriftene sammenstiller lønningene til alle ansatte i virksomhetene en gang i året. Nå ligger statistikken tilgjengelig på våre nettsider.

Lederfrokost Byggedagene 14. mars

Arkitektbedriftene inviterer for andre gang til frokost med ledere av våre medlemskontor på Oslo Plaza. I 2017 ble medlemsmøtet raskt fylt opp, og debatten gikk om markedssituasjonen i Osloområdet. Grunnet suksessen ifjor har vi nå fått større lokale, og ønsker særlig lederne på kontor i Oslo og Akershus velkommen. Meld deg på!
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#