Nyheter fra din arbeidsgiverforening 13.06.17

Presentasjoner fra Næringskonferansen 8. juni

Se ny undersøkelse om arkitektbransjens omdømme, Arkitektbedriftenes nye strategi, og flere innkjøperes anskaffelsesstrategi. Se alle filmene og presentasjonene fra årets næringskonferanse om anskaffelser her:

Miljøledelse film ute

Film fra temalunsj for Arkitektbedriftenes medlemmer om miljøledelse og nye rutiner i MAKS. Om nye myndighetskrav og nye rutiner for miljøledelse. Filmen ligger åpent for alle på vår youtube-kanal, se link her:

Er smarte byer dumme?

Hvor lurt er det at alle byene våre skal bli smarte? Arkitektbedriftene er med når DogA arrangerer sin tredje arkitekturdebatt i forsommerens debattserie.

Vernissage: CONTEMPORARY ARCHITECTURE. MADE IN GERMANY

Exhibition by the Network for Architecture Exchange (NAX). The exhibition, which will be opened on June 23rd 2017, 5:30 pm at the German-Norwegian Chamber of Commerce in Oslo by German Secretary of State Gunter Adler of the Federal Ministry of the Environment, Building and Reactor Safety, shows projects and designs by German architects.

Vestlandske byggedager 26. okt - Helleren heller!

Hold av datoen for høstens samling for arkitekter, ingeniører og hele byggenæringen på Vestlandet. Arkitektbedriftene er nok en gang medarrangør og oppfordrer våre medlemmer på Vestlandet til å benytte anledningen til å møte resten av den lokale byggenæringen.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#