Overgangsbestemmelser for TEK17

Den 1. juli 2017 trer ny teknisk forskrift, TEK17, i kraft. Frem til 1. januar 2019 kan tiltakshaver likevel velge å legge TEK10 til grunn for sitt tiltak. I så fall MÅ dette angis i søknad om tillatelse for tiltak. Gjøres ikke dette vil TEK17 bli lagt fullt ut til grunn for tiltaket.

TEK17 § 17-2.Overgangsbestemmelser

(1) For søknader som kommer inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge denne forskriften eller bestemmelsene i forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk. Der tiltakshaver velger byggteknisk forskrift (TEK10) skal dette fremgå av søknad om tillatelse til tiltak.

Se hele overgangsbestemmelsen her https://lovdata.no/forskrift/2017-06-19-840/§17-2

Hele TEK17 kan leses her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840

MAKS
MAKS og kvalitetsplanen vil bli oppdatert med TEK17 etter sommerferien. Inntil videre er det lagt inn informasjon om overgangsbestemmelsen ved opprettelser av ny kvalitetsplan, inne i rutinen 42-03 «Søke om rammetillatelse».  (https://www.maks10.no/42-03-soke-om-rammetillatelse). Inne i selve kvalitetsplanen blir man også minnet på dette flere steder. Man må selv tilpasse rutiner som 43-021 (myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag), 41-031 (grensesnittmatrise prosjektering) og sjekklister dersom man skal følge TEK17, inntil systemet er oppdatert. Det vil bli sendt ut informasjon fra Arkitektbedriftene ved oppdateringer.

 

Relaterte saker

time_not_wait-wallpaper-800x600

TEK10 og TEK17 i MAKS

Publisert: 17. august 2017
Foto Kari M Borgen

Spennende utviklingsprosjekt i MAKS

Publisert: 6. mars 2017
160630 maks heggelund koxvold

Bedriftsinternt kurs i MAKS

Publisert: 2. januar 2017
maks

Julenyheter i MAKS

Publisert: 9. desember 2016
time_not_wait-wallpaper-800x600

TEK10 og TEK17 i MAKS

Publisert: 17. august 2017
170420 kk tek17 kommentar

Aviskommentarer og leder om Tek17

Publisert: 20. april 2017
170402 hvermannsen

Film om Tek17

Publisert: 3. april 2017
170221 etter kmd 2

Møtte statssekretær om Tek17

Publisert: 22. februar 2017

Mest leste saker