21.09.18

Se innleggene fra frokostmøtet om konjunkturer og innovasjon

Opptak fra frokostmøte om konjunkturer og innovasjon i arkitektmarkedet ligger nå som tilgjengelig materiale på Arkitektbedriftenes YouTube-kanal og kan ses i sin helhet her

Profesjonalitetsprisen til Kristoffer Sekkelsten

Arkitektbedriftenes profesjonalitetspris ved AHO for våren 2018 gikk til Kristoffer Sekkelsten for diplomarbeidet Studio for dance. Oppgaven utforsket relasjonen mellom dans og arkitektur.

Arkitektbedriftene sterkt kritiske til forslag om nye kvalifikasjonskrav!

Kommunal- og moderniseringsdepartementetes forslag til endringer i ordningen med sentral godkjenning hadde høringsfrist 15. september. Forslaget innebærer en betydelig svekkelse av kravet som stilles prosjekteringskompetanse i byggesaker, og verdifulle muligheter til samfunnsutvikling, verdiskapning og innovasjon gjennom våre bygde omgivelser, vil gå tapt.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#