Om oss / About us

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter i Norge.

Se filmer fra våre arrangementer på vår youtube-kanal her.

Som arkitektbedriftenes bransjeorganisasjon skal vi aktivt bidra til at Norge har en kvalifisert og konkurransedyktig arkitektbransje som tar samfunnsansvar og som leverer tjenester som møter behovene i markedet og byggeprosjektene.


For å oppnå disse mål vil Arkitektbedriftene i Norge fokusere på tre kjerneområder:

 • Fremtidens arkitektbedrift
 • Fremtidens arkitektmarked
 • Prosjektet Arkitektur skaper verdi

Les mer om vår strategi 2017-20 her.

 

Foreningen skal:

 • levere verktøy og tjenester som bidrar til å øke bedriftenes lønnsomhet
 • stimulere og følge opp forskning og utvikling innen arkitektur og prosjektering
 • gjennom innflytelse og egne kurs medvirke til at norsk arkitektutdanning er på topp internasjonalt
 • ha en åpen, aktiv og moderne kommunikasjon med våre omgivelser

 

 

Last ned vår Årsmelding 2016 (pdf)

Last ned vår Årsmelding 2015 (pdf)

 

Noen tall: 
Pr 1.1.2018 er 591 arkitektkontor / 527 arkitektbedrifter medlem i Arkitektbedriftene i Norge. 24 av dem er aspirantkontor. 70 er tilsluttet tariffavtalen vår med AFAG og de andre fagforeningene. Bedriftene har 4812 ansatte fordelt på 4581 årsverk. 3825 av de ansatte er arkitekter.
Det engelske navnet på organisasjonen er Association of Consulting Architects in Norway.
 
 

 

About us

The Association of Consulting Architects in Norway is Norway’s major organisation for employers in the business of architecture. Currenty almost 600 architect companies are our members. They do landscape-, constructional- and interior architecture, and range from one person companies to the architect’s part of companies in engineering.

Having expert knowledge and an extensive business network, the Association of Consulting Architects in Norway plays an important and constructive role in the Norwegian business sector of architecture.

Our main objective is to create and sustain conditions that secure the quality and competitiveness of Norwegian firms in architecture, and thereby maintain the basis for a good standard of living, sound economic growth and sustainable development.


We:

 • Deliever a complete system of professional tools and services that make a framework for the architect’s creativity, quality and professionalism. For instance we deliever the architect’s quality management system (MAKS), legal advice, industry and market analysis, and professional insurance.
 • Stimulate research and development in architecture and help society and government create room for architecture
 • Help develope the Norwegian education for architects
 • Have an open, active and modern communication with our surroundings, with an emphasis on cooperation and teamwork