Invitasjon fra din arbeidsgiverforening 06.05.15

Frokostmøte om nyheter i offentlige anskaffelser 19. mai

Det ligger an til å bli en helt ny hverdag for leverandører til offentlig sektor når nye regler trer i kraft fra april 2016. Svekket forutsigbarhet i konkurranser og ressurskrevende forhandlinger kan bli virkeligheten. Er arkitektene klare?

Påmelding til streaming av Frokostmøte off anskaffelser

Vi arrangerer frokostmøte om offentlige anskaffelser i Kongens gate i Oslo 19. mai (se eget arrangement). Grunnet stor pågang har vi økt kapasiteten, men ber om påmelding da møtet vil inneholde taktiske overveielser forbeholdt våre medlemmer.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#