Offentlige anskaffelser

Arkitektbedriftene ønsker økt effektivisering og profesjonalisering av offentlige innkjøp.

Arkitektbedriftene leverte i 2015 denne høringsuttalelsen om offentlige anskaffelser.