Nyheter fra din arbeidsgiverforening 03.07.17

Overgangsbestemmelser for TEK17

Den 1. juli 2017 trer ny teknisk forskrift, TEK17, i kraft. Frem til 1. januar 2019 kan tiltakshaver likevel velge å legge TEK10 til grunn for sitt tiltak. I så fall MÅ dette angis i søknad om tillatelse for tiltak. Gjøres ikke dette vil TEK17 bli lagt fullt ut til grunn for tiltaket.

Nye regler om varsling

Den 1. juli 2017 trådte arbeidsmiljølovens nye bestemmelser om varsling av kritikkverdige forhold i kraft. Arbeidsgiver plikter nå å utarbeide varslingsrutiner dersom virksomheten jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere. Her er de viktigste kravene til arbeidsgiver.

Roman Kekel fikk profesjonalitetspris

Arkitektbedriftene deler hvert halvår ut Profesjonalitetsprisen til en av studentene ved AHO. Denne våren gikk prisen til tsjekkiske Roman Kekel for prosjektet om luft i det gamle Munch-museet. For sitt omfattende arbeid er han også innstilt til presidenten i engelske RIBAs sølvmedalje. "The project is a tour the force of data collection, theory, re-use, design quality and presentation," skriver juryen i sin begrunnelse.

Arkitektbedriftene på Arendalsuka 14. august

Arkitektbedriftene arrangerer åpent samtalemøte om fremtidens arkitektmarked, fremtidens arkitektkontor og hvordan vi skal dokumentere at arkitektur skaper verdi. Vi deltar i debatt om urbanisering, og det blir samtaler om det lokale arkitektmarkedet på Sørlandet. Meld deg på!

Link til streaming frokost digitalisering torsdag morgen

Hvordan og hvor mye arbeider arkitekter med BIM og andre digitale verktøy? Hvordan påvirker digitalisering kommunenes byggesak, og hva gjør Statsbygg?

Frokostmøte om arkitektmarkedet 7. september

Vi presenterer halvårlig konjunkturundersøkelse. Medlemskontorene LPO, Rodeo, Norconsult, Ramsøskar, Gullik Gulliksen og Austigard arkitekter forteller hvordan de opplever markedet for tiden, og sin strategi. Streames.

Møte med kommunikasjonsinteresserte i arkitektbransjen 12. okt

Arkitektbedriftene inviterer alle kommunikasjonsfolk og kommunikasjonsinteresserte daglig ledere i arkitektkontor til nettverksmøte om bransjens omdømme og felles utfordringer. (Møtet måtte utsettes fra 27. sept.)
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#