Nyheter fra din arbeidsgiverforening 11.05.17

Ny rapport om boligkvalitet fra arkitektene

Arkitektbedriftene i Norge og Norske arkitekters landsforbund har utarbeidet en ny rapport om boligkvalitet. Konklusjonene er at det trengs mer forskning og kunnskap om boligkvalitetens betydning for folkehelsen, og at plan- og bygningsloven med forskrifter bør deles. Rapporten ble overlevert direktoratet for byggkvalitet (DiBK) onsdag 10. mai.

Presentasjoner fra Næringskonferansen 8. juni

Se ny undersøkelse om arkitektbransjens omdømme, Arkitektbedriftenes nye strategi, og flere innkjøperes anskaffelsesstrategi. Se alle filmene og presentasjonene fra årets næringskonferanse om anskaffelser her:

Hvor gjør arkitektene mest feil? Frokostseminar 13. juni

Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS og Tryg har utarbeidet statistikk over skadeårsaker de siste tre årene. Formålet er å rette fokus på de hyppigst forekommende feilene som gjøres, og å finne tiltak som kan bidra til å hindre at feil skjer. På frokostseminaret vil vi presentere statistikken og gjennomgå skadeeksempler. Feil knyttet til arkitektens ansvar for bygningsfysikk "topper listen".

Miljøledelse film ute

Film fra temalunsj for Arkitektbedriftenes medlemmer om miljøledelse og nye rutiner i MAKS. Om nye myndighetskrav og nye rutiner for miljøledelse. Filmen ligger åpent for alle på vår youtube-kanal, se link her:
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#