29.05.17

Markedet flytter seg fra bolig til kontor

Bygg- og anleggsmarkedet er ventet å vokse raskere enn arkitektmarkedet hvert år i prognoseperioden 2017-19. Dette er fordi veksten i BA fremover vil bli drevet av anlegg, hvor arkitektenes andel av prosjektkostnaden er lav. Det viser den siste årlige markedsrapporten utviklet av Prognosesenteret på oppdrag fra Arkitektbedriftene.

Mer om lønnsnivået for arkitekter

Arkitektbedriftene har nå utarbeidet en mer detaljert rapport om lønningene til de ansatte hos våre medlemskontor. Statistikken er ment for lederne av kontorene. Den forteller gjennomsnittslønn per fylke, fagområde, utdanningsnivå, kjønn, og kontorstørrelse. Logg inn for mer.

Presentasjoner fra Næringskonferansen 8. juni

Se ny undersøkelse om arkitektbransjens omdømme, Arkitektbedriftenes nye strategi, og flere innkjøperes anskaffelsesstrategi. Se alle filmene og presentasjonene fra årets næringskonferanse om anskaffelser her:

Innspill om offentlige anskaffelser

Arkitektbedriftene har på vegne av medlemmene sendt forslag til Nærings- og handelsdepartementet om effektivisering og profesjonalisering av offentlige anskaffelser.

Hvor gjør arkitektene mest feil? Frokostseminar 13. juni

Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS og Tryg har utarbeidet statistikk over skadeårsaker de siste tre årene. Formålet er å rette fokus på de hyppigst forekommende feilene som gjøres, og å finne tiltak som kan bidra til å hindre at feil skjer. På frokostseminaret vil vi presentere statistikken og gjennomgå skadeeksempler. Feil knyttet til arkitektens ansvar for bygningsfysikk "topper listen".

Kurs i kvalitetssikring og prosjektstyring med MAKS og Moment i Flekkefjord 7. juni

Nytt kurs! Få det beste ut av dine prosjekter ved å bruke verktøy for kvalitetssikring og prosjektstyring.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#