Ny phd om byggeprosesser

Åtte bedrifter innen eiendomsbransjen, arkitektbransjen, rådgivende ingeniører og entreprenører går sammen om en Nærings-phd ved NMBU for å forske på suksessfaktorer i byggeprosesser.

Økende kompleksitet i byggeprosjekter, krav til nye teknologier, raskere leveranser og nye
samarbeidsformer utfordrer alle bransjer i BAE-næringen. Dette utløser behov for å levere mer
effektivt og dermed behov for ny samhandling.

Lang prosess
Arkitektbedriftene i Norge ved Egil Skavang har over år invitert hele BAE-næringen til å drøfte
byggeprosesser og arrangert konferanser om temaet. Det viste seg at mange var opptatt av
byggeprosesser, men få samarbeidet bevisst med andre bransjer om felles prosessforbedring.


Arkitektbedriftenes tidligere fagsjef siv.ark. Silvie Le Muzic, ønsket å etablere et forpliktende
samarbeid for byggeprosesser mellom de typiske aktørene i byggeprosjekter. Formatet er blitt en
Nærings-Phd som starter nå, med formål å forske på suksessfaktorer i byggeprosesser, med Le
Muzic som phd-kandidat.

Åtte bedrifter bak
Åtte bedrifter fra bransjene eiendom, arkitekt, rådgivende ingeniør og entreprenør har gått
sammen i et samarbeidende konsortium. Bedriften som representerer entreprenørrollen og er
prosjektansvarlig for nærings-ph´en er BundeBygg AS. Byggherrerollen er representert ved
Veidekke eiendom.

For arkitektrollen er det tre bedrifter som representerer bransjen; Meinich
arkitekter, TAG arkitekter og DARK arkitekter. Bedriftene som representerer rådgivende
ingeniører er Dr. Techn. Olav Olsen, Hjellnes Consult og ECT.

NMBU er gradsgivende institusjon med Leif Houck som hovedveileder.

I tillegg er det to eksterne bedriftsveiledere for vitenskapelig støtte til bedrift og kandidat; PhD Anita Moum i Sintef Byggforsk og PhD Sebastiano Lombardo fra Norcosult. Det er bevilget støtte fra Forskningsrådets Nærings-phd-ordning.

Mål å forstå avhengigheter
Målet er å forstå kritisk avhengighet mellom fagleveranse og selve samhandlingen for hver aktørs
bidrag i byggeprosjekter. Fokus vil være prosjekter der ambisjonene/ kravene har vært nye
og/eller høyere enn vanlig, og bransjene har måttet strekke seg for å nå målene.


PhD-arbeidet er basert på antakelsen om at effekten av hvordan bedrifter, team og folk bidrar i
byggeprosjekter, har et stort potensiale som ikke er tilstrekkelig praktisert eller utnyttet godt nok i
dag. Det antas videre at denne innsikten er et avgjørende konkurransefortrinn for
endringsvilje og for å være konkurransedyktig i morgendagens byggenæring.


"Ny kunnskap fra denne studien vil kunne bidra til å finne de viktigste suksessfaktorene for
optimal samhandling i byggeprosjekter. Å forstå potensialet i, og ansvaret for, samt bidra riktig i
hver prosjektfase - vil kunne øke effektivitet og fleksibilitet for alle involverte og skape verdier
for kunde, sluttbruker og samfunn," sier Le Muzic.