Vi holder deg oppdatert 28.02.19

Det europeiske arkitektmarkedet vokser

Den Europeiske arkitektunionen, ACE, gjennomfører 2. hvert år en Sector Study, der de presenterer analyser av statistikk og sosiologiske og økonomiske data om europeiske arkitekter, arkitektmarkedet og bedriftene. Norge har en relativt høy eksport til Europa, dessuten er vi best på BIM.

Rabattavtale på Norsk prisbok for våre medlemmer

Arkitektbedriftene i Norge har inngått rabattavtale med Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) sitt oppslagsverk Norsk Prisbok, og løsningene ISY Beskrivelse (bygge- og anleggsbeskrivelser) og ISY Calcus (tidligfasekalkyle). Avtalen gir også rabattfordeler ved bestilling av kurs i løsningene.

Lønnsstatistikken for 2018 er nå klar

Arkitektbedriftene sammenstiller lønningene til alle ansatte i virksomhetene en gang i året. Nå ligger statistikken tilgjengelig på våre nettsider.

Denne våren kommer endelig oppdaterte erfaringstall

Arkitektbedriftene opplever jevn søken etter erfaringstall for arkitekter. Statistikk blir imidlertid kun så bra som det grunnlaget en får inn, så hjelp oss å tilgjengeliggjøre gode og relevante tall. Det lønner seg for alle parter.

Nominer Norges beste byggverk 2019

For andre gang lyses Statens pris for byggkvalitet nå ut. Direktoratet for byggkvalitet er særlig på jakt etter gode transformasjonsprosjekter, der bygninger og områder er endret og har fått nytt liv. Fristen for påmelding er 15. mars.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no #UNSUB#